Östra Karup vill utveckla hållbart

Hela arbetslaget F-3 på Östra Karups skola i Båstad har planerat ett gemensamt tema som är mycket aktuellt, nämligen ”Hållbar utveckling”. NT-utvecklarna fick frågan om vi ville vara med för att starta upp hela projektet, som ska leda till större medvetenhet hos eleverna.

NT-utvecklarna har varit med i planeringsprocessen och diskuterat olika idéer på detta angelägna tema. Det är inte svårt att koppla ihop läroplanen och pedagogernas tankar och tillsammans har alla inblandade fått ihop meningsfulla planeringar.

Karin Höjman fick äran att inviga klasserna i det nya tema-arbetet och gjorde det i den fina idrottshallen med film och presentation. Vi tog inspiration av Pär Holmgren, som vi träffade på CETIS-konferensen i höstas och eleverna fick se exempel på vad som påverkar vårt ”ekologiska fotavtryck” och lite fakta om hur det står till med vår planet. Så som vi lever i Sverige idag hade det behövts nästan fem jordklot för att resurserna skulle räcka till alla, så här måste något göras.

Fundera över hur de hjälper miljön

Första uppdraget som barnen fick med sig tillbaka till klassrummen var att fundera över vad de faktiskt redan nu gör som är bra för miljön och vår planet och rita och skriva om detta.

De äldre eleverna skrev lite mer och de yngre ritade och målade mest.

Alla kommer att undersöka olika saker, se filmer, diskutera och fundera tillsammans och klasserna jobbar vidare på olika vis med temat.

Pedagogisk planering

Varje klass har gjort sin egen pedagogiska planering utifrån de gemensamma ramarna och ett exempel på det övergripande syftet är uttryckt med fina tankar i en av planeringarna:

Vårt sätt att leva påverkar miljön och andra människor. Det kan kännas svårt och tungt när man får veta om allt dåligt som händer med människor, djur och miljö på grund av oss människor och vårt sätt att leva. Men då kan man tänka på vad man själv kan bidra med för en bättre planet. Även sådana saker som verkar små och obetydliga kan spela roll. Vad kan man göra i sin vardag för att bidra till en hållbar utveckling? Alla kan inte göra allt men alla kan göra någonting.

Arbetet går vidare och ska enligt planerna utmynna i en stor bytardag för alla barnen och deras familjer, för att i handling visa hur man kan jobba för en hållbar framtid.


Maria Lejon & Karin Höjman

NT-utvecklare i Båstads kommun

Läs fler inlägg i denna blogg: NTutvecklarna i Båstad