Programmera mera

I UR:s nya serie Programmera mera får 9-åringar olika utmaningar som ger övning i tankesättet bakom programmering. Detta är den första satsningen som UR gör kring programmering.

Programmera mera är den första programserien i en större satsning som UR gör kring programmering. I den första serien har man år 3 som målgrupp och väljer att främst lyfta det datalogiska tänkandet. Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. På ett lustfyllt sätt vill man visa och berätta om grunderna i programmering och om tankesätt kring programmering. Programledare är Karin Nygårds, lärare och förgrundsfigur för digital kunskap i skolan.

Läs mer om programmet på URplay

Varje avsnitt inleds med en inledande fråga som kopplar ihop de deltagande barnens vardag med programmering. Sedan får de tre uppgifter att utföra, de ska leda till samarbete och uppmuntra dem att våga pröva sig fram, Efter det återkommer de till programledaren som ger dem en sista fråga som berör något de haft möjlighet att lära sig under programmet. Varje avsnitt innehåller även ett animerat inslag som sätter programmering och datorer i ett historiskt sammanhang.

Serien består av tio avsnitt, och ytterligare fem avsnitt på teckenspråk.

Satsningen från UR innehåller även:

Programmera mera – lektionstips
Programmera mera 2016Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern. Du som pedagog får konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som behandlas. Medverkar gör barn från Sjöstadsskolan i Stockholm och Karin Nygårds.

Bygg din dröm – radio

Barn berättar om sina bästa uppfinningar och idéer. Varför är det för jobbigt att stå i rulltrappan när man är trött? Och varför finns det inga eldrivna dinosaurier som kan städa rummet åt en? Programledaren Victor Bengtsson träffar barn som skapar sin drömuppfinning och fyller studion med skapande. Det blir svindlande innovation med allt från dansrobotar till pannband som kan läsa folks tankar! Målgrupp år f-3.

Så här står det om den nya programserien på URs hemsida:

”Idag är förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd i allt högre grad en viktig förutsättning för att delta i samhället. I UR:s nya serie Programmera mera får 9-åringar olika utmaningar som ger övning i tankesättet bakom programmering. Det kan till exempel handla om att programmera en robot, hitta buggen i koden och att känna igen mönster.”

– Många förväntar sig kanske att ett programmeringsprogram ska handla om datorer och kod, men vi har valt att fokusera på allt tankearbete som krävs för att kunna programmera, säger Karin Nygårds, programledare, lärare och en förgrundsfigur i drivandet av vikten av digital kunskap i skolan.

Programmera mera vill väcka nyfikenhet, kreativitet, samarbetslust och förmåga att omsätta idéer till handling. Programmen är utformade så att barn runt 9-årsåldern och pedagoger, föräldrar eller andra vuxna kan lära tillsammans utan krav på förkunskaper. Satsningen ska synliggöra hur programmering fungerar för att fler ska våga pröva själva. Idén bygger på att utmana sina kunskaper, att samarbeta och våga prova.

Utmaningarna som barnen får i varje program är skapade för att kunna utföras både analogt och digitalt. Det innebär att programmen kan användas utan att villkoras av tekniska resurser eller förkunskaper.

Skolverket tog nyligen fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna, bland annat med mer kunskap om programmering. Serien föregås även av en behovsanalys som visat att kunskapsnivån om programmering hos lärare ser väldigt olika ut, och att många pedagoger och lärare behöver kompetensutveckling och stöd kring ämnet. Samtidigt är alltfler, däribland forskare, It-företag, skolförvaltningar och andra aktörer i samhället, överens om att programmering präglar hela samhället och att grundläggande kunskaper i ämnet är en demokratifråga.

Under hösten förväntas Riksdagen klubba igenom nya formuleringar till befintliga läroplaner, som kommer inkludera tydligare riktlinjer om användning av digitala verktyg i skolan i allmänhet och om programmering i synnerhet.