Release av Syntes – Utvecklingsartiklar från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021

Helsingborg var 2021 värd för Lärarnas skolutvecklingskonferens, arrangerad av Skånes Kommuner. Konferensen återkommer vartannat år, och målet är att skapa en arena för professionellt lärande, samt att främja och sprida verksamma lärares utvecklingsprojekt.

Vid konferensen, som på grund av den rådande pandemin var digital, presenterade lärare från hela Skåne nästan 40 utvecklingsprojekt. Åhörarna var fler än 500 och kom från 27 skånska kommuner. Bidragen visade på den otroliga bredd och utvecklingsvilja som finns hos skånska lärare och pedagoger i alla stadier och för alla åldrar.

Den 17 mars 2022 släppte Skånes Kommuner antologin Syntes, där 13 utvecklingsartiklar från konferensen ingår. Verksamma lärare har tillsammans och på vetenskaplig grund gjort nya upptäckter som på olika sätt bidrar till att göra undervisningen ännu bättre i skånska skolor.

Artiklarna i Syntes har en spridning hela vägen från lågstadiet och fritidshemmet till gymnasiet och vuxenundervisning. De beskrivna projekten har utvecklat en del nya kunskaper, till exempel om andraspråkselevers kunskaper på sitt modersmål, om att skapa en demokratisk process i lågstadiets klassråd och om kollektivt lärande i engelska i gymnasiet, för att bara nämna några av artiklarna.

Aktionsforskning, flerspråkiga miljöer och SSA-undervisning

I den här upplagan av Syntes kan du läsa tre artiklar från Familjen Helsingborg. Det första bidraget är skrivet av Fredericka Cordua och Sofie Persson på Rydebäcks skola som har skrivit om hur de inspirerats av Carol Dwecks tankar om mindset. De har genomfört en deltagande aktionsforskning där de presenterat tankarna för eleverna i årskurs 5 och 8, gett dem citat som belyser vad ett dynamiskt mindset innebär och låtit dem prata om det. Eleverna har fått värdera sin egen matematiska förmåga före och efter insatsen. Studien visar att eleverna påverkats positivt och uppvisar en större tilltro till sin matematiska förmåga efter insatsen.

Fredericka Cordua och Sofie Persson

I den andra artikeln med helsingborgsförankring har Jaana Nehez, Maria Lundqvist, Ntonika Konomi, Branislav Nicic och Sofie Johansson skrivit tillsammans. De har undersökt kritiska aspekter i studiehandledares och lärares arbete i flerspråkiga miljöer. Studien visar att kommunikation, anpassningar av undervisning, roller och tid är fyra kritiska aspekter som påverkar planering och undervisning.

Det tredje bidraget står Vildana Basic och Marlene Klit Welin för (se bild 1). Deras fokus har varit att undersöka vilka faktorer som främjar karriärlärande i SSA-undervisningen (Samverkan mellan Skola och Arbetsliv). Lärare på Gantofta skola har deltagit i Skolverkets utbildning för SSA-undervisning, och vid vissa tillfällen har även rektor deltagit. Slutsatsen av studien är att stöd från ledningen, tid för samordning och planering samt ökad medvetenhet hos lärarna om SSA-undervisning är viktiga faktorer för elevernas karriärlärande.

Var med på nästa skolutvecklingskonferens

Har du och dina kollegor en fråga ni skulle vilja undersöka, med stöd i vetenskap? Eller har ni kanske gjort något redan som ni skulle vilja berätta för andra om? Då ska ni definitivt söka till Lärarnas skolutvecklingskonferens 2023 som kommer att gå av stapeln i Landskrona. Om ni är nyfikna men inte vet hur ni ska formulera er kan ni få stöd i en skrivarstuga för att skapa en ansökan. Skånes kommuner arrangerar konferensen och står för allt stöd till lärare. Till sin hjälp har de forskarutbildade lärare från hela Skåne, som guidar och handleder skribenter och presentatörer.

Är ni nyfikna på att delta i nästa skolutvecklingskonferens kan det vara klokt att hålla ögon och öron öppna för att hitta utvecklingsprojekt att genomföra och presentera på konferensen. Kanske har ni hittat en fråga i era ämnesgrupper i implementeringen av den nya läroplanen, i er skolutvecklingsgrupp, i processledarutbildningen eller i ert arbetslag. Tveka inte att prova era vingar. Det är utmanande, men både kul och lärorikt.

Intressanta länkar