Uppstart på några av våra projekt

Alla avdelningar har kommit olika långt i sina språkprojekt och vi har valt att djupdyka i några av dem. Vi har ställt frågor kring hur de startade upp, var de är just nu och hur de ser framåt.

Det är spännande att se hur olika det är, men att siktet är inställt på samma mål, att litteratur och IKT ska mötas.

Malla handlar

Vi börjar med småbarnsavdelningen Tuvan på Tuvehagens förskola, de har valt att utgå från boken “Malla handlar” av Eva Eriksson. De valde den dels för att barnen har visat intresse för just den boken och dels för att avdelningen med större barn har den och jobbar med den. På så sätt kan de jobba med boken hela dagen, även när avdelningarna är ihopslagna.

Men främst har de valt den för att den innehåller många av deras mål och att det blir en rolig utmaning för barnen.

Boken introducerades med hjälp av foton på storskärm, alla kunde se bilderna ordentligt. Sagan har lästs många gånger och pedagogerna har även skrivit ut några bilder och tejpat fast på golvet så att sagan finns med i den dagliga verksamheten. Gruppen har lekt affär,  pratat om hur man beter sig i en affär, pratat om pengar och hur man gör rätt för sig.

Det blir mycket diskussioner om känslor eftersom Mallas mormor blir arg i boken för att Malla har handlat fel, hur känns det när någon blir arg?

Framåt ska gruppen åka till butiken i närområdet och handla tillsammans och baka semlor, precis som i boken.

Barnen leker att de handlar tillsammans med Malla

Petter och hans fyra getter

Den här klassiska sagan skriven av Einar Norelius som är skriven på rim har varit populär i många år. Just nu är det flera avdelningar som jobbar med just den boken i sina projekt.

Bland annat småbarnsavdelningen Humlan på Gläntans förskola där de har läst boken många gånger tillsammans med barnen. Det finns även en film bakom en QR-kod som en av pedagogerna har skapat, det gör att sagan blir tillgänglig för barnen precis när de vill.

När de pratar om boken förstärker pedagogerna med hjälp av TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Det som händer när man använder sig av TAKK är att man sänker taltempot och ger fler vägar till förståelse, då man både ser och hör vad som sägs. Bland annat kan barnen teckna råtta, katt, färgerna, get och stuga.

Instruktion för hur man tecknar blå med händerna. Man pekar på sitt öga.
Tecknet för Blå. Bild lånad av instagramkontot ”teckensomstod”

En annan avdelning som jobbar med Petter och hans fyra getter är Safiren på Kattarps förskola. De valde boken tillsammans och har läst den nu i flera månader, men barnen tröttnar inte. Tvärtom, de hittar nya saker varje gång. De kan den i stort sett utantill vilket gör att de kan “läsa” den för varandra. Petter och hand fyra getter finns med barnen hela tiden i form av fyra legobitar och en sten. De har även skapat getterna i saltdeg, vilket föräldrarna också fick göra på höstens föräldramöte.

Projektet har även väckt ett intresse för getter och de har forskat lite kring dessa, målet är att åka och titta på riktiga levande getter i vår.
För att knyta an till IKT har barnen fått kliva in i sagans värld genom Green screen, en sida ur boken fotades av och användes som bakgrund. Väldigt spännande för både barn och pedagoger.

Tecknade getter och barn som står på dem
Barn kliver in i bokens värld med hjälp av Green screen

Björka

På avdelning Spelevinken på Björka förskola har man börjat på ett annat sätt. De började med att fråga; hur gör man en saga? För att ta reda på det måste man läsa många sagor och se vad som händer i dem. Hur är den uppbyggd och vad ska eller kan finnas med i den?

Den måste ha ett början och ett slut, men vad ska finnas där emellan?

Bilder på symboler, till exempel frågeteckn, paraply, regn, moln.
Symboler som stöd i berättandet

Kollegialt lärande

Nästa vecka ska vi i språkutvecklargruppen ut till alla förskolor för att reflektera tillsammans med pedagogerna. Vi ska höra hur det har gått hittills i årets språkaktion och hur tänker man framåt. Det är viktigt att stanna upp och reflektera!

/Språkutvecklarna