De globala målen och slöjd

I slöjdlokalerna på Nanny Palmkvistskolan och Söderskolan i Helsingborg skapas det föremål varje dag, men ändå kände vi att fokuset på miljö och resurshållning med material kunde bli bättre. Vi ville börja introducera återbruk och miljömedvetenhet redan när eleverna börjar med slöjd i åk 3 och därför sökte vi och fick stöd från Skapande skola till ett projekt om just detta.

Men vi behövde också lära oss mera om hur man kan skapa med hållbara material inom slöjdämnet och tog därför kontakt med Miljöverkstan och Habiteum i Helsingborg. I samarbete med pedagogerna Tony Fagerberg och Caroline Sjunner skapade vi ett program med tre workshops för våra elever i åk 3 från Nanny Palmkvistskolan och Söderskolan, där fokus var eget skapande med hållbara material.

På Habiteum fanns en vävstol, där eleverna kunde prova på att väva på en trasmatta och skapa små dockor av gamla dukar och sänglinnen. Utomhus genomfördes en workshop i att skapa väsen av nedfallna grenar, blad och annat material som eleverna hittade i naturen. Och sist jobbade eleverna med metallslöjd och ciselering i metall från burkar och kaviartuber.

Som introduktion till dagen samlades vi utomhus kring elden och eleverna blev ombedda att känna in värmen från lågorna för att komma i stämningen inför skapandet. Dessa workshops var de första på Habiteum sen pandemins början, så det var kul att känna att det igen var möjligt att ta eleverna med på tur, men ännu fick pedagogerna från Miljöverkstan inte träffa eleverna inne och därför var det vi lärare som håll i inomhusaktiviteterna med textil- och metallåterbruk.

Avslutningsvis samlades vi runt elden och återkopplade till de globala målen för hållbar utveckling, speciellt mål 12 som handlar om hållbar konsumtion och produktion. På frågan: “har ni lärt något nytt idag?”, fick vi flera bra svar som: “Att vi inte behöver slänga saker, vi kan göra nytt av gammalt”, Att vi kan tillverka våra egna figurer att leka med av pinnar i skogen och gammalt tyg”.

Vårt mål var att få eleverna medvetna om hur de kan hjälpa till att nå de globala målen och att man kan skapa egna saker och ta hänsyn till miljön samtidigt.

Text: Sven Erik Olsson, trä- och metallslöjdslärare, och Marie Mönster Döllner, textilslöjdslärare, på Nanny Palmkvistskolan åk 3-6 och Söderskolan åk 3.

Sven-erik.olsson@helsingborg.se
Marie.monsterdollner@helsingborg.se