Dopning ett problem för skolan?

Ungdomars längtan efter en snyggare kropp i kombination med ett socialt tryck i träningslokalen kan vara en av inkörsportarna till dopningsmedel.

Dopningsanvändarna är oftast män i åldern 17-35 år som styrketränar. Ofta handlar det om en längtan efter en snyggare och muskulös kropp. Detta, i kombination med ett socialt tryck på gymmet, kan vara en ingång till att börja experimentera med dopningsmedel.

Nätverket Ren träning Helsingborg

En hel del ungdomar i Helsingborg tränar på något gym och därför är det bra för dig som pedagog att veta att det finns ett nätverk i Helsingborgs stad som heter Ren träning Helsingborg, som de flesta gymanläggningarna i Helsingborg är anslutna till. Syftet med gruppen att göra gymmen trygga och säkra från doping, narkotika och annat kriminellt, ledord är förebygga. Sveriges radio P4 gjorde nyligen ett inslag om nätverket. Jag tror det är viktigt att visa att dopning inte hör hemma i vårt samhälle och att de som väljer dopning inte blir förebilder för våra ungdomar.

skolpsykologen Annika Kylberg JohanssonFöreläsaren leg psykolog som arbetar i skolan Annika Kylberg Johansson håller ett föredrag om normbrytande och problemskapande beteende för nätverksgruppen Ren Träning Helsingborg.

Hur kan skolan förebygga dopning?

Jag upplever att en hel del ungdomar använder energidrycker och kosttillskott för eget bruk (lagligt), men är det bra och är det okej att använda det under skoltid? Vi som arbetar med frågorna ser att det kan vara en inkörsport till användning av dopning. Jag hoppas att din skola har regler och förhållningssätt för detta. Jag kommer skriva mer om det vid något annat tillfälle men vi kan konstatera att försäljningen har ökat markant för dessa produkter. Men, vad är det som avgör varför vissa individer väljer att dopa sig med något preparat. Enligt expertisen dopar ”vanliga” motionärer sig på grund av kroppsfixering och dåligt självförtroende.

På hemsidan https://verktygsladanhbg.se finns åldersrelaterat lektionsmaterial som du kan använda dig av i klassrummet i specifika skolämne eller prova eleverna i ett kunskapstest. En annan bra hemsida är http://www.dopingjouren.se, där kan du beställa/ladda ner material, bok- och faktatips samt skicka/ringa till dem med en specifik fråga och få ett svar tillbaka.

Är du orolig över en elev?

Om du som pedagog skulle bli orolig över att en elev har dopat sig eller är på väg att göra det, kontakta Maria Nordväst-mottagningen och rådfråga med dem. Maria Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för ungdomar med problem med alkohol, droger och dopning om de är under 25 år och bor i Helsingborg, Båstad, Klippan eller Ängelholm.