Gläntanskolan testar cykelskolbänk

Det finns många innovativa och spännande sätt att ta tillvara på de positiva effekterna av fysisk aktivitet. Gläntanskolan har i samarbete med Elevhälsan provat att ha en cykelskolbänk i klassrummet och det har varit mycket positivt.
– När jag känner mig stressad är det skönt att sätta sig några minuter i cykelskolbänken, säger Oskar i årskurs 6.

Har provat både aktivitetsarmband och fysisk aktivitet på recept

Gläntanskolan har i många år varit en av de ledande skolorna kring att utveckla sin pedagogik och sitt arbetssätt kopplat till positiva effekter av fysisk aktivitet. Här har man provat olika alternativ, som exempelvis aktivitetsarmband, ståbord, ”fysisk aktivitet på recept” och nu även cykelskolbänk.

I flera av projekten har skolan samarbetat med elevhälsan på ett mycket framgångsrikt sätt. När elevhälsan presenterade möjligheten att prova en cykelskolbänk, så var både idrottsläraren Elvir Bisanovic och klassläraren för årskurs 6, Mia Persson intresserade direkt.

– Jag är positiv till att som främjar rörelse, för det gör eleverna bättre förberedda för inlärning, säger Mia.

Vad är en cykelskolbänk?

Enkelt uttryckt är en cykelskolbänk nederdelen av en motionscykel med trampor och sadel som är kombinerad och anpassad med en skolbänk. Tanken är att bänken är en del i helheten för att skapa ännu bättre förutsättningar för att hålla koncentrationen uppe under lektionerna.

Cykelskolbänken har varit uppskattad i andra städer och det var ingen tvekan när Helsingborg fick möjligheten att prova den kostnadsfritt.

Hur har det gått?

Cykelskolbänken har de senaste månaderna funnits i klassrummet för årskurs 6. Under vissa tider har den knutits till några utvalda elever, medan andra tider har den varit tillgänglig för alla. Argon är en av eleverna som provat bänken ganska ofta.

– Jag gillar att röra på mig och när jag sitter i cykelskolbänken kan jag både jobba och röra mig samtidigt. Det är lättare att koncentrera sig då, säger Agron.

Mia Persson har en helhetsbild av eleverna och har ett öppet sinne för att utveckla sin undervisning. Förutom fysisk aktivitet kan det handla om sömn, matvanor eller liknande ämnen. Mia uppfattar att cykelskolbänken bidragit till ett bättre klassrumsklimat och att den inte stör den ordinarie undervisningen.

– Alla eleverna vill prova bänken och vi hade gärna haft fler exemplar i klassrummet, säger hon.

Framtid

Det framgångsrika projektet med cykelskolbänken avslutas vid sommarlovet. Förhoppningen är att även i framtiden kunna integrera cykelskolbänkar i undervisningen. Just nu vet vi inte vilka möjligheter som finns för det.