Hälsosam mat och rörelse är Brunnsparksskolans recept för bättre inlärning

Brunnsparksskolans elever har hälsofrämjande aktiviteter.

Brunnsparksskolan har länge arbetat med hälsa och rörelse. Alla elever har sedan tidigare bland annat undervisning utomhus minst en gång i veckan, rastaktiviteter och rörelsepauser under lektionerna. Och nu är skolan också certifierad av Generation Pep. 

På Brunnsparksskolan har rörelse och hälsosamma matvanor länge varit en del av verksamheten. Skolan ser att eleverna mår bättre, koncentrerar sig bättre och presterar bättre när de jobbar aktivt med hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Emil Gidlöf är idrottslärare och lärare på fritids och jobbar med det hälsofrämjande arbetet på Brunnsparksskolan.

I Pedagogsajtens Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Emil Gidlöf som är idrottslärare och lärare på fritids på Brunnsparksskolan.

Läs alla Nyfiken på-artiklar här.

Varför tycker du det är viktigt att jobba hälsofrämjande och med rörelse i skolan?

– Enligt WHO så är 70 procent av all sjukdom i välden kopplade till vår livsstil. Studier visar att det man gör som barn/ungdom tar man med sig som vuxen. Exempelvis äter man nyttigt som barn eller ungdom så kommer man troligtvis göra det som vuxen och rör man sig mycket så är det troligt att man gör det som vuxen också. Lär vi eleverna att det är viktigt att röra på sig och äta nyttigt så tar de förhoppningsvis med det in i vuxenlivet.

– Pulshöjande aktivitet ökar blodflödet i hjärnan och stimulerar nybildning av nervceller i hippocampus, vilket kan förbättra minne, inlärning och koncentrationsförmåga. Så eleverna får förhoppningsvis bättre resultat i skolan samt att de tar med sig en hälsofrämjande livsstil upp i tonåren.

ett personporträtt
Emil Gidlöf

Hur jobbar ni med hälsa och rörelse på Brunnsparksskolan?

Emil Gidlöf är idrottslärare och lärare på fritids på Brunnsparksskolan.

– Vi har brainbreaks varje dag där alla pedagoger får nytt material inför varje skolvecka. Vi har också rastaktiviteter varje dag, samarbete med olika idrottsföreningar, idrottsdagar där olika föreningar kommer till skolan och SCRIIN-mätare som varje klass får använda sig utav för att peppa dem till mer rörelse. Vi har också ett eget kök som lagar nyttig och näringsrik mat till eleverna.

Skolan är också en Generation Pep-certifierad skola. Vad betyder det att ni nu även är en Generation Pep-certifierad skola?

– För att bli en pep-certifierad skola så behöver man ligga i topp på två kategorier: Rörelse och mat. Genom att vi har blivit certifierade så har vi fått ett kvitto på att vi är på rätt väg. Nu ska vi fortsätta att utveckla vårt arbete. Det är en utmaning som vi ser fram emot!

Vad tycker eleverna och har du några tips till andra skolor som också vill börja jobba mer med hälsa och rörelse?

– Generellt sätt så tycker eleverna att det är kul att röra på sig mycket. Vi ser mindre konflikter på rasterna och en högre upplevd trygghet bland eleverna. Vi har involverat eleverna genom exempelvis fokusgrupp, elevråd och matråd. Syftet med grupperna är att ge eleverna forum för dialog kring vilken riktning de tycker arbetet ska ta för att känna delaktighet.

– Mitt tips till dig som pedagog som vill jobba mer hälsofrämjande är att försöka hitta en kollega som också vill införa mer rörelse i skolan. Börja sedan så smått med att erbjuda rastaktiviteter och brainbreaks under skoldagen. Sen sakta men säkert försöka utveckla det. Det tog oss 2,5 år från det att vi startade ”hälsoprojektet” tills att vi blev en certifierad generation pep-skola.

– Sen går det aldrig utan en ledning som vill samma sak. Utan Patrik och Mickes stöd så hade vi inte varit där vi är nu.