Hur lär vi ut hållbar utveckling?

Alla pratar hållbar utveckling; hållbar mat, hållbara städer, hållbar konsumtion eller hållbart lärande. Men det kanske finns ett problem? Det är lättare att säga tulipanaros, än att göra en.

Definitionen som Brundtlandrapporten gav oss 1987, ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, är idag allmängods och ingenting som bara insatta miljöaktivister använder sig av. Det är fantastiskt att begreppet äntligen har fått fäste och blivit ett perspektiv att ta hänsyn till. Men hur omsätter vi detta i praktiken där ute i verksamheten, i mötet med barnen och eleverna? Hur hanterar vi svårigheten att hållbar utveckling inte finns med i kunskapskraven eftersom de är ämnesöverskridande? Hur lyfter vi fram hållbar utveckling i utvärdering och bedömning?

Hur gör man hållbar utveckling?

Emma SjöbergJag som tar initiativ till den här bloggen heter Emma Sjöberg och arbetar som miljösamordnare på Skol- och Fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad. Mitt uppdrag som samordnare är att stötta och utveckla miljöarbetet på skolor och förskolor i staden. Jag har under nästa 20 år arbetat som mellanstadielärare i NO-ämnena och har jag har alltid brunnit lite extra för miljöfrågorna. För tre år slutförde jag därför en miljövetarutbildning på Malmö högskola och på så sätt får jag kombinera mina intressen för pedagogik och miljöfrågor.

Det finns ingen tvekan om att begreppet hållbar utveckling har en plats i vårt utbildningssystem. Våra styrdokument, såsom läroplaner och skollag, innehåller skrivningar om att begreppet ska bli en del av verksamheten. Lgr 11 anger till exempel att: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Men hur gör vi ute i verksamheterna?

Syftet med bloggen – konkreta exempel

Syftet med den här bloggen är att försöka hitta exempel på lärande för hållbar utveckling. Jag hoppas att fler vill vara med och dela med sig av sina erfarenheter här på bloggen. Hör gärna av dig! Kanske vill du eller ni berätta om när ni arbetar med något specifikt tema inom hållbar utveckling? Ett exempel på just detta hittar du i Per Kléens blogginlägg där han beskriver tävlingen Framtidsjakten. En tävling där förstaårseleverna på tre olika gymnasieskolor, under en dag, får mötas i arbete kring hållbar utveckling.

Eller får vi chansen att läsa om en helt vanlig dag eller lektion hos er, när ni lyfter hur hållbarhetsperspektivet finns närvarande. Kanske finns det där mycket oftare än vi tror, utan att vi tänker på att det är hållbar utveckling vi arbetar med. Hur har ni gjort för att få det att hända därute i verksamheten, i mötet med barnen? Berätta gärna.

En annan fråga som ofta återkommer i mitt arbete och ute i skolorna är: Hur lyfter vi fram hållbar utveckling i utvärdering och bedömning? Hur hanterar vi svårigheten i att hållbar utveckling inte finns med i kunskapskraven eftersom de är ämnesöverskridande?
Hur gör ni på er skola?

Hör av gärna av er med idéer, tankar eller berättelser från er verksamhet.

/Emma Sjöberg, miljösamordnare
emma.sjoberg@helsingborg.se
073-422 21 27