Rönnowskas skolbibliotek är i världsklass

En skola i världsklass kan inte ha ett skolbibliotek i gärdsgårdsserien anser fackförbundet DIK och har utsett Rönnowska skolan i Helsingborgs bibliotek till ett Skolbibliotek i världsklass 2015.

Geografi genom Nalleresa

Det var i början av höstterminen på Asmundtorps skola. Tillsammans skulle lärarna i arbetslag 4-6 starta upp ett ämnesövergripande arbete i Sv/So/No. Då fick de inspiration från en förläsning som några av deras kollegor på Västervångskolan haft under föregående läsår. De bestämde sig för att eleverna skulle få skicka iväg tre nallar på en Sverigeresa. […]

Konferens för att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling

På temat Hur kan vi förbättra elevernas lärande? Hur kan vi öka likvärdigheten mellan skolor genom att stärka skolledarens förmågor att leda skolutveckling? arrangerar Helsingborg konferensen Rektorer i aktion. – Genom konferensen vill vi sprida framgångsrika metoder för ledarskap och skolutveckling till alla med en ledarfunktion i förskolor och skolor i hela Sverige, säger Lisbeth Gyllander strategisk utvecklare […]

Landskronas fritidshem

I förra veckan utmanades Landskronas fritidshem att dela med sig av bilder från deras verksamhet på vår Facebook-sida. Vi fick ta del av många fina bilder på allt som sker på våra fritids. Bjuder här på en del av bilderna. Tack alla fritids som delat med sig av sin verksamhet! /Lina

Yta och area

Vi lär oss använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centralt innehåll: Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. Kunskapskrav: Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och […]

Digitalisering i skolan

Förra veckan besökte jag seminarieskolan där jag träffade lärarna som undervisar  i åk 1-3. Besöket var till för att inspirera de i deras arbete med digitala verktyg i klassrummet. Under besöket utbytte vi många kloka tankar kring tekniken. Det är verkligen en förmån att få komma ut på andra skolor och se och höra hur […]

Porträttet v.11

Namn: Camilla Hasselgren Arbetsplats: Härslövs skola Yrkeskategori: Lärare Sv/So /Eng/Bild Jag undervisar elever i årskurs 4-6  i svenska, so-ämnena och bild. Vi arbetar formativt med olika slags texter genom att granska texter och jämföra med betygsmatriser. Elever ändrar och förbättrar med gott resultat! I ämnet historia läser vi om Vasa-tiden och frihetstiden/ 1800-tal. Förutom att […]

Pedagogsajterna samarbetar och blir fler och fler

För en vecka sedan åkte vi i redaktionen till Karlstad för att träffa representanter från både nya och mer etablerade pedagogsajter runt om i Sverige. På träffen fick vi också besök av Skolverket och diskuterade möjligheter till framtida samarbete. En del av pedagogsajterna har varit igång en längre tid och en del är precis i startgroparna. På träffen […]

Skapa magi och glädje kring arbetssätt

Att som chef skapa magi kring arbetssätt som ger glädje och utveckling är viktigt i mitt arbete. Att kunna hitta arbetssätt där gamla kunskaper och verktyg möter nya. Att skapa och utmana, att få vara kreativ och prova. Se helhet som ger trygghet att prova tillsammans med barnen. Under hösten har våra APT varit kreativa […]

Deckartema på Ättekullaskolan

På Ättekullaskolan jobbar vi med tema deckare. Jag har baserat temat på Camilla Läckbergs ”Deckarskola” som jag fick tillstånd att använda i undervisningen.  Under flera lektioner gick jag genom hennes sju lektioner och jag har gjort en förenkling av den. Läs mer om deckartemat här: https://sites.google.com/a/utb.helsingborg.se/lararinnangoransson/aak-8-9-svenska Tanken är att eleverna ska ha ett prov på deckargenrén som […]