ifousbloggen – Digitalisering i skolan

OBS. Denna blogg uppdateras inte längre, men inläggen ligger kvar som resurs och inspiration. /Redaktionen
I den här bloggen delar lärare, rektorer och personal på förvaltningen med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring det pågående Ifousprogrammet – Digitalisering i skolan. Programmets mål är att utveckla arbetsformer som stärker elevers framtidskompetenser samt fördjupar deras kunskaper och förståelse i olika ämnen.