ifousbloggen – Digitalisering i skolan

OBS. Denna blogg uppdateras inte längre, men inläggen ligger kvar som resurs och inspiration. /Redaktionen
I den här bloggen delar lärare, rektorer och personal på förvaltningen med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring det pågående Ifousprogrammet – Digitalisering i skolan. Programmets mål är att utveckla arbetsformer som stärker elevers framtidskompetenser samt fördjupar deras kunskaper och förståelse i olika ämnen.

Alla lärloopar i ifousprojektet Digitalisering i skolan

15 oktober 2014 publicerades ett första inlägg i bloggen ronnowska.wordpress.com. Det författades av oss, Heléne Ahlm och Henrik Ihse, gymnasielärare i hotell respektive matematik. Bakgrunden till detta var att samtliga lärare i vårt arbetslag på en APT presenterats för Ifousprojektet Digitalisering i skolan och uppmanats att delta. Vi anmälde oss och sen gick tiden tills […]

Nästa steg: Att fånga lärandet

Vi har nu passerat halvtid i Ifous-programmet och det är dags för oss på förvaltningsnivå tillsammans med deltagande rektorer att göra en plan för spridning utifrån våra observationer och reflektioner. Det utvärderingsföretag som följer upp hur det går för alla Ifous-deltagare i programmet besökte i slutet av 2015 Helsingborg två gånger, en gång för att […]

Vad innebär spridning?

Våra deltagare i Ifous digitalisering i skolan, Filbornaskolan, Högastensskolan, Rönnowska skolan och Wieselgrensskolan, har under hösten fördjupat sig i formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg. Parallellt som de arbetar med detta sprider de sina erfarenheter.

Hur kan vi synliggöra elevens kunskap i multimodala sammanhang?

Digitalisering i skolan handlar som mycket annat i skolan om hur vi säkerställer likvärdigheten i undervisning och bedömning för ett ökat lärande för alla. Ett sätt att säkerställa detta är att undvika att den digitala kompetensen blir en personlig spetskompetens hos några eller en kompetens som enbart finns på vissa skolor. Vi behöver alltså lära […]