Nästa steg: Att fånga lärandet

Vi har nu passerat halvtid i Ifous-programmet och det är dags för oss på förvaltningsnivå tillsammans med deltagande rektorer att göra en plan för spridning utifrån våra observationer och reflektioner. Det utvärderingsföretag som följer upp hur det går för alla Ifous-deltagare i programmet besökte i slutet av 2015 Helsingborg två gånger, en gång för att möta deltagarna från våra gymnasieskolor och en gång för att möta deltagarna från våra grundskolor. Det blev då uppenbart för oss att deltagarnas förväntningar för programmet inte har infriats, men det betyder inte att det inte finns ett lärande att sprida.

Ett steg för oss i vår plan är nu att tillsammans med övriga deltagare fånga deltagarnas lärande, så att vi i nästa steg kan sprida detta lärande. För att fånga lärandet krävs att vi genomför ett undersökande arbete. Detta arbete kan bestå av följande steg, tänker vi oss:

  • Undersöka vad de deltagande lärarna upplever har gjort skillnad för deras och elevernas lärprocesser kopplat till målen i programmet.
  • Undersöka vad rektorerna ser för skillnad i verksamheten kopplat till Ifous-programmet samt vad rektorerna behöver förstärka för att nå de mål som programmet eftersträvar.

Ovanstående kan vi få fatt i genom fokusgruppsamtal med deltagarna. Vi vill få information om om såväl lärande som arbetssätt, innehåll och förutsättningarna på den egna skolan. Vår ambition är att från rektors- och förvaltningshåll sprida lärdomarna från programmet till våra rektorer och förskolechefer på gemensamma chefsmöten fördelat på olika teman, exempelvis:

  1. arbetssättet, närmare bestämt att skriva blogg som verktyg för kollegialt lärande.
  2. innehållet och effekterna i klassrummet kopplat till innehållet: Händer det något i elevernas lärande när lärarna exempelvis arbetar med bedömning kopplat till digitala verktyg i skolan?
  3. urvalet av skolor: Vad blir det för skillnad när arbetslag som är långt framme när det gäller IKT deltar i programmet jämfört med arbetslag som tidigare inte aktivt arbetet med IKT i undervisningen?

Punkterna ovan är än så länge planer. Om ett par veckor vet vi mer för då samplanerar vi med våra rektorer. Hur lärarna sedan sprider sitt lärande, måste vara upp till rektorerna att komma överens om tillsammans med sina lärare.

/Jaana Nehez