Läsmagi del 3 – den röda tråden

Hur hjälper man eleverna att hitta den röda tråden i berättelsen de skriver eller läser? Ett tips är att använda en riktig röd tråd. Med hjälp av den får eleverna hjälp att sammanfatta texten.

Vi har kommit till ytterligare ett lästillfälle i materialet Läsmagi i år 3.

Läs tidigare blogginlägg om läsmagi här:
Del 1 ”Läsmagi – res och upplev med böcker”
Del 2 ”Arbetet är igång”

Uppgiften är nu att hitta den röda tråden i berättelsen man läser. I Lgr11, kunskapskrav för årskurs 3 (s 258), kan vi läsa:

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Vi använder läsfixaren Cowboyen som berättar det viktigaste i texten genom att använda orden ”först”, ”sedan” och ”sist”.

Läs mer om En läsande klass här

För att konkretisera, visualisera och hjälpa eleverna att komma i håg vad en röd tråd är skriver alla ner början, mitten och slutet på vimplar och fäster i ordning på en röd tråd. Eleverna hjälper sedan varandra att filma sina röda trådar.

Detta är del 3 i min blogg om arbetet med läsmagi, och lästillfälle 6 i lektionsmaterialet. Hela materialet finns att ladda ner från lektion.se: http://www.lektion.se/l/30341

Susanne Jönsson
Förstelärare matematik, språk och IKT, Dalhemsskolan, Helsingborg
Facebook: Susanne Jönsson Pedagog
Andra bloggar: 4U – upptäcka, undervisa, utforska, utmana Att lära för livet

Läs fler inlägg i denna blogg: Matematik, språk och IKT