Skola för hållbar utveckling

Västra Ramlösa skola har bestämt sig, de vill bli en skola för hållbar utveckling! På sin resa mot att integrera hållbarhetens alla aspekter i hela skolans arbete ska de ansöka om Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. I ett antal blogginlägg ska vi få följa deras arbete.

En liten tioårig tjej står framför den stora publiken av strejkande skolungdomar i Australien. Hon talar med hög och tydlig röst och hon är arg, mycket arg!

– When kids make a mess, adults tell us to celan ut. That´s fair but when the adults make a mess, like they´re doing right now about the environment they leave it for us to clean up. That´s no where near fair!

Det är inte svårt att hålla med henne. Däremot är det svårare att ta tag i det och göra någonting åt det. Elever strejkar runt om i världen för att de tycker att vi vuxna inte tar vårt ansvar och gör tillräckligt för att se till så att planeten blir ett bra hem även för framtida generationer.

Jag tror att utbildning i alla dess former kommer att spela en stor roll för vilken väg vi väljer framöver. Vi måste rusta våra unga med kunskaper om miljö- och naturvårdsfrågor men också se till att lärande för hållbar utveckling ger tillfälle att upptäcka hur allt hänger ihop, hur olika perspektiv och intressen gör att det uppstår konflikter om våra resurser och hur vi ska hantera vår miljö. Genom att arbeta med verkliga frågor och intressekonflikter på både lokal och global nivå och utgå från elevers egna upplevelser kan vi hjälpa till att rusta dem med handlingskompetens som innebär att de får såväl kunskap om miljöproblemen som mod och lust att agera för att förbättra situationen. Då behövs en förmåga att söka lösningar, kritiskt granska och reflektera över olika alternativ och kunskap om vilka påverkansmöjligheter som finns i vårt samhälle.

En certifiering och en utmärkelse

För att visa att skolan eller förskolan arbetar aktivt med lärande för hållbar utveckling finns en certifiering, Grön flagg, och en utmärkelse, Skola för hållbar utveckling, som man kan ansöka om.

Grön Flagg är Håll Sverige rents program som hjälper lärare att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Kärnan i arbetet är ett Grön Flagg-råd med representanter för såväl lärar- som elevkår. I Helsingborg har 41 förskolor, 7 grundskolor och 1 gymnasieskola certifieringen just nu.

Skola för hållbar utveckling är skolverkets utmärkelse till förskolor, skolor och vuxenutbildningar som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. En skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera miljö såväl som sociala och ekonomiska aspekter i lärprocessen och att göra barn och ungdomar delaktiga i arbetet och att förbereda dem för framtiden. De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokument och kvalitetsarbete uppfyller kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Ingen skola eller förskola i Helsingborg har just nu utmärkelsen.

Västra Ramlösa skola ska ansöka!

Jag vet att många skolor och förskolor i Helsingborg arbetar just för att integrera hållbarhetsfrågor i hela skolans verksamhet. Varför då inte ansöka om att få utmärkelsen? En utmärkelse kan innebära att arbetet blir än tydligare för såväl personal och elever som för föräldrar. Men givetvis innebär det en del arbete med att fylla i den ansökan som krävs och troligtvis behöver också skolans organisation och rutiner ses över så att de motsvarar de krav som ställs på en skola för hållbar utveckling.

En av dessa aktiva skolor som jag kommit i kontakt med vid flera olika tillfällen är Västra Ramlösa skola. Jag skrev ett mejl till skolledare Henrik för att höra om de var intresserade av att ansöka om utmärkelsen. Henrik hänvisade, som den goda skolledare han är, till personalen. ”Vill de, så vill jag”.

Jag träffade därför först en mindre grupp pedagoger som direkt visat intresse för idén att försöka få utmärkelsen. I gruppen fanns representanter från olika stadier och ämnesgrupper. Vi diskuterade tillsammans hur vi skulle kunna presentera idén för resten av skolans personal. Vi bestämde oss för att visa en film som miljöförvaltningen gjort där skolans elever resonerar om klimatförändring och fossila bränslen. En bra start för att verkligen påminna oss alla om varför vi gör det här.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling (Lgr 11).

Nu blev det inte riktigt som vi tänkt. Av olika själ kunde vi inte visa filmen men efter en kort presentation för övriga kollegiet så visade det sig att även de ville. Så nu kör vi!

Ni ska få följa Västra Ramlösas väg här på Pedagogsajten. Förhoppningsvis leder den fram till att skolan får utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Garanterat leder den fram till en skola som tar ett helhetsgrepp om skolans verksamhet för att se hur hållbar utveckling kan implementeras i alla dess delar.

Vad tycker de som arbetar på Västra Ramlösa?

I varje blogginlägg kommer jag citera några ur personalen på Västar Ramlösa. Citaten är en ögonblicksbild av vad de tycker just nu om arbetet med ”Skola för hållbar utveckling”. Tanken är att på så sätt få syn på olika perspektiv på arbetet och inte utesluta de problem som kommer uppstå längst vägen.

Vad känner du inför det påbörjade arbetet för att ansöka om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling?

Elisabeth Håkansson, ma/no-lärare: Jag känner nyfikenhet, lust och hoppfullhet.

Gitte Mathiasen, resurspedagog: Jag vet faktiskt inte riktigt.

Staffan Komét, träslöjdlärare: Vi måste få folk att börja tänka. Det kan handla om små saker, men vi måste börja.