Sopsamlarmonster, fantasimonster, skräpletare och superhjältar – Alla kan vara hjältar

Under verksamhetsåret har barn på Åhusgatans förskola från gröna gruppen på avdelning Äpplet arbetat med ett projekt med fokus på hållbar framtid, samspel och kommunikation. Arbetet har inkluderat allt från olika monster, skräpletare och superhjältar.

Åhusgatan förskola är en del av Wieselgrens förskolor som tillsammans arbetar med projektrubriken Barnen i staden, staden i barnen som syftar till att ge barnen former för att uttrycka sin röst, ta plats i samhället och tillsammans med sina familjer se möjligheter i vår stad. Detta verksamhetsåret arbetar vi med prioriterade verksamhetsmål kring lärandeidentitet och språk kopplat till en del av målen ur förskolans läroplan.

 “Vi hjälper sopmonstren att städa”

Tidigt, i höstas, såg vi pedagoger ett stort intresse och engagemang för skräpsamlande i naturen. Barnen ställde många frågor om varför skräpet låg i naturen och de var väldigt upprörda över all nedskräpning vi stötte på när vi besökte våra favoritplatser i staden.

Med denna ingång blev det naturligt för oss att låta barnen få samla skräp och hitta former för detta och låta barnen få lära känna sopsamlarmonstren. (se gärna https://www.sopsamlarmonster.se/ )

Under höstterminen valde barnen ofta att samla skräp, källsortera och skapa med hjälp av sin fantasi och sina skräpfynd. För varje återvinningsmaterial barnen mötte fick de lära känna ett nytt sopsamlarmonster och hens egenskap och detta väckte inspiration och intresse för att få skapa och leka kring sopmonster och fantasimonster.

Vi hörde hur stolta barnen var över sitt skräpsamlande “vi hjälper naturen”, “vi hjälper sopmonstren att städa”.

På barnens initiativ började vi samarbeta med vår hyresvärd, Helsingborgshem, och fick lov att sätta upp bilder på sopmonstren, som tydligt visar var och hur skräpet ska sorteras, i vårt områdets sophus. Det blev en viktig plats för barnen, att få gå dit och ge monstren “mat och presenter” i form av källsorterat skräp, dansa sopsamlardisco och för att se till så monstrena hade det bra där i soprummet “jag tror att monsterna äter skräpet på natten, mumms!” konstaterade ett barn och “nu blir Plastis glad” berättade ett annat barn.

Vem som helst kan vara superhjälte!

Nu är det vårtermin och vi ser hur intresset och engagemanget för att städa och göra fint i naturen fortfarande är stort för barnen när de möter allt skräp.

Vi pedagoger upplever även att barnen har börjat mer och mer visa en stor lust att kommunicera med varandra, de ställer frågor och kommer med egna hypoteser och tankar:

“oj så mycket raketskräp”
“vi måste städa och göra fint”
“naturen blir ledsen”
“denna är farlig, kaninerna kan skada sig”
“varför ligger det här?”
“vi kan slänga skräpet i tunnan”
“vilket monster vill ha detta?”
“Flamman!” (restavfalls-monstret)

Vid ett tillfälle när vi var ute och skräpletar uttrycker sig ett barn ”Vet du Sanne jag är en skräpletarhjälte!”. Vi börjar prata om hjältar och vi pedagoger frågar barnen kring “Hur är en hjälte? Känner du några hjältar?” Barnen har en hel del tankar och svar om hjältar:

”Jag kan bli Hulken, han är en superhjälte”
”Superhjältar är snälla de fångar busar”
”Hjältar skjuter från axlarna men bara på dumma inte på snälla det skulle vara synd”
”Vem som helst kan vara superhjälte, jag, du,  alla barnen, mamma, pappa och mormor”
”En superhjälte har starka muskler”
”Jag är en superhjälte”
”När vi hjälper sopmonster att leta skräp är vi superhjältemonster”

Vi möter H22:s superhjältar

Väl hemma på förskola introducerar vi pedagoger Helsingborg stads H22 superhjältar Larve, Blubba, Vinda och Eldar.

Barnen blir nyfikna på  dessa superhjältar och då särskilt Larve (den gröna) som är en superhjälte i naturen och bor i Slottsparken i vår stad,
Barnen ser likheter med våra sopsamlarmonster och andra, för barnen andra kända hjältar, i både utseende och egenskaper. De pekar på vår dokumentationsvägg på avdelningen där vi satt upp våra sopsamlarmonster och konstaterar likheter
Ett barn pekar på sopmonstret Stubben och pekar på Larve ”kolla där, liknar”
Ett barn pekar på Eldar “ Flyga i luften och spruta eld!” berättar hen
Kompisen hjälper “Han är fire – nästan som Farao!”
Ett barn pekar på Blubba” Blubblubblubblub” några barn hakar på bubblandet och skrattar

Vi pedagoger utmanar barnen genom att fråga, “Har ni några tankar om hur vi kan hjälpa Helsingborgs superhjältar?
Barnen börjar direkt att prata och komma med ideer hur de kan hjälpa Larve att ta hand om naturen“Vi kan samla skräp i naturen”“Vi kan göra en superhjälteskräpletarvagn att samla i!”
“Den ska vara regnbågig” “Wheel måste den ha” “Våra sopmonster ska vara där och Larve”
“Vi måste ha kartonger att samla i” ”Handskar måste vi ha” “Vi kan använda tejp, klister, band” ”Den ska ge energi” ”Vi är också superhjältar” ”ibland behöver superhjältar hjälp” ”Vi kan hjälpa”berättar barnen.

Ett barn ritar vår idé om hur en superhjälteskräpvagn kan se ut:

”Där är vagnen, jag drar, där är hjul. Vi kan måla regnbåge, man börjar med lila. Där är superhjälten”

Superhjälteskräpletarvagnen

Detta visar sig vara starten på vårt nya gemensamma skapandeprojekt, en regnbågig Superhjälteskräpletarvagn. Alla barnen är involverade på något sätt. Några konstruerar, några håller i saker, några hamrar, klistrar och knyter, några vill måla, några vill prova dra vagnen. Vi pedagoger ser ett fantastiskt samspel där barnen väntar på sin tur, bjuder in och lyssnar på varandra. Vi hör hur barnen stolt berättar att ”vi gör denna tillsammans”.

Vi kommer att fortsätta med vårt vagnprojekt under februari månad och när vi är klara kommer vi att dra med oss våra två vagnar, som det faktiskt blev, på våra promenader.

Barnen har redan uttryckt en önskan om att få ta med vagnarna till Larve i Slottshagsparken. Vi lyssnar på barnen och låter deras tankar leda oss framåt i vårt projekt.

Barnen dokumenterar superhjältarna:

Larve

Eldar
Blubba
Vinda

Gröna gruppen, avdelning Äpplet på Åhusgatans förskola. Tillsammans med barnen i denna gruppen arbetar Sanne, Cheeman, Eva och Rebecca.

Kontakta Suzanne.koltai@helsingborg.se om du vill veta mer.