Tips på hur lärare kan hålla sig à jour!

Kollegialt lärande – att dela med sig av och ta del av varandras kunskaper och erfarenheter –  är guld värt inom läraryrket. Här kommer några snabba tips på hur man som lärare kan hålla sig uppdaterad.

Det här inlägget är det sista från de fyra lärarna Andreas Sander, Kristian B. Kjellström, Sandra Ekman och Frida Nilsson. Deras tidigare inlägg kan du hitta längst ner på sidan.

Lärarstudenterna på examensdagen
Andreas Sander, Sandra Ekman, Frida Nilsson och Kristian B. Kjellström tillsammans med Dr Francis M. Hult på examensdagen.

Med vårt sista inlägg vill vi först och främst tacka Pedagogsajten Familjen Helsingborg för ett forum för kollegialt lärande. Som lärarstudenter har vi många gånger fått höra att läraryrket kan vara tufft om en saknar kollegialt stöd, både gällande arbetsbörda, men också inspiration och vidareutveckling av ens profession. Vi är därför tacksamma för Pedagogsajten som gör det möjligt för lärare att dela erfarenheter och råd över skol- och kommungränser.

Kollegialt lärande ger stöd och inspiration

Just kollegialt lärande över gränser av alla dess slag förespråkas starkt av en av våra främsta förebilder och mentorer, Dr. Francis M. Hult: PhD i Språkutbildningsvetenskap och studierektor för Engelska på Ämneslärarutbildningen vid Lunds Universitet. Francis har också varit vår inspirerande lärare och handledare. Han har visat oss hur många möjligheter det finns att som lärare utföra och ta del av praxisnära forskning, och han är anledningen till att vi i maj 2018 hamnade på samma utbildningskonferens som några av våra största förebilder och idoler inom språkforskning, nämligen Nancy Hornberger och Alastair Pennycook!

Förutom alla lärdomar från fantastiska forskare och föreläsningar var också en insikt från Multilingualism and Education att poängen med utbildningskonferenser ju faktiskt är att dela med sig av och sprida kunskap som kan gynna alla lärare – alla lärare kan på något sätt bidra till ackumulationen av beprövad erfarenhet som ligger som underlag för vårt arbete.

Tips på hur vi kan fortsätta lära oss som lärare

Francis har således gett oss några handfasta tips som kan tyckas vara självklara, men som ändå är värda att poängtera, för att just den livslånga lusten att lära – även som lärare – inte ska hamna i skymundan för vardagens måsten:

  • Delta i utbildningskonferenser! Många konferenser har utrymme för praxisnära forskning.
  • Prenumerera på minst en utbildningstidskrift!
  • Om det inte finns lokala forum för kollegialt lärare, skapa ett själv!  
  • Om du inte själv har forskning att presentera på utbildningskonferenser, anmäl dig till publiken! 

Då våra inlägg främst har handlat om utbildningsvetenskapliga studier med fokus på engelskämnet kan vi varmt rekommendera TESOL Quarterly, en tidskrift för engelsklärare, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare som behandlar de senaste rönen inom engelsk utbildningsvetenskap. Vi har haft förmånen att ha tillgång till TESOL Quarterly genom Lunds Universitet, och denna tidskrift har fungerat som underlag i flertalet kurser på lärarutbildningen.

Tips på kommande konferens i vår

När det gäller kommande utbildningskonferenser kan vi rekommendera Translanguaging in the Individual, at School and in Society vid Linnéuniversitetet i Växjö den 11-12 april 2019, där lärare kan anmäla sig till publiken. Talare kommer vara framstående forskare inom sociolingvistik och translanguaging så som Francis Hult, Nancy Hornberger, Jim Cummins, Gudrun Svensson och Anne Pitkänen-Huhta.  

Läs mer om konferensen här: https://lnu.se/en/research/conferences/3rd-translanguaging-conference/

Tack för visat intresse för våra tankar och erfarenheter! Vi hoppas på fortsatt gott kollegialt lärande här på Pedagogsajten, utbildningskonferenser och i andra existerande och kommande forum.


Frida Nilsson och Sandra Ekman