Kommungemensam konferens


I Båstads kommun har vi under några års tid haft ämneskonferenser med fokus på kollegialt lärande. Startskottet för dessa träffar blev det år då alla kommunens matematiklärare deltog matematiklyftet. Under denna fortbildningssatsning i kommunen lades grunden och strukturen för fortsatta träffar över stadiegränserna men inom samma ämnesområde.

I fredags var det dags för läsårets första kommungemensamma (KG) konferenser. I kommunen finns det möjlighet att delta i 13 olika ämnesgrupper men självklart kopplat till de ämnen som pedagogen undervisar i. Vi NT-utvecklare håller i ämneskonferensen för No & teknik. Under läsåret 16/17 var innehållet vid träffarna tvådelat, vi startade varje gång med någon del av läslyftets No-modul och därefter tog vi under läsåret del av olika programmeringsverktyg som t.ex Bluebot, code.org, Scratch, Kojo och olika appar som cargobot, lightbot hour, A.L.E.X, Kodable, FixThefactory mm.

I fredags träffade vi 16 glada och förväntansfulla kollegor. Dagens innehåll var följande:

  • Genomgång av utvärdering för KG 16/17
  • Diskussion utifrån utvärdering och tidigare träffar – innehåll för KG 17/18
  • Enkät om önskemål utifrån diskussionen
  • Uppstart av Moduler för Digital kompetens ”Leda och lära i tekniktäta klassrum”
  • Besök av en utav kommunens IKT-pedagoger (Christoffer Carlsson) med bla fokus på micro:bit och Casper Fokus
  • Avslutande reflektion – vad tar du med dig från dagens KG

Om ca 1 månad träffar vi våra kollegor igen och då ska de ha tagit del av artikel och film ”Söka och värdera digitala läromedel” som är del 3 i ”Leda och lära i tekniktäta klassrum”. Att det blev denna del är att kollegorna efterfrågar digitala läromedel och att en del har blivit pilotskolor för olika digitala läromedel. Vi ser fram emot att träffa dessa engagerade och entusiastiska kollegor snart igen för att fortsätta med att ta del av deras tankar & idéer och deras vilja att utveckla undervisningen i sina NT-klassrum.

Läs alla blogginlägg från NT-utvecklarna i Båstad

Vi som skriver på bloggen är Maria Lejon och Karin Höjman, NT-utvecklare i Båstads kommun. Vi har som uppdrag att inspirera kommunens lärare i naturvetenskap och teknik och att genomföra en varierad och ändamålsenlig undervisning. Tillsammans hjälps vi åt att skapa lustfyllda situationer i meningsfulla sammanhang och utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt. (Obs. Bloggen uppdateras inte längre)