Lässtrategier

Det var ett tag sedan jag bloggade senast men här följer en kort uppdatering om hur det går på Ättekullaskolans högstadium.

Jag har under en period jobbat med lässtrategier med mina högstadieelever i årskurs sju och nio i ämnet svenska. Då utgick jag från ”Läsfixarna”  som bygger på ”En läsande klass” och bearbetade om det lite. Först inledde jag i höstas ett lästema där eleverna fick läsa var sin bok och sätta sig in i denna. För att öka nivån en aning använde jag mig även av Aidan Chambers modell för boksamtal.  Ni kan läsa mer om lästemat här. Vi jobbade även med litteraturhistoria där vi använde oss av boken ”Fru Marianne” av Ernst Ahlgren eller Victoria Benedictsson som hon egentligen hette, från 1887. Boken läste vi online genom Litteraturbanken och såg filmatiseringen för att diskutera den ur lässtrategiernas perspektiv samt de språkliga dragen i berättelsen om fru Marianne.

Eleverna fick även träna sin läsförståelse genom att jobba med övningsuppgifter från ”Nationellt centrum för centralt lärande”. Den här sidan är bra när man även ska träna olika grammatiska begrepp inom ämnet svenska. Det här har varit särskilt värdefullt för våra nior som har övat inför nationella provet i svenska.

I Portalboken fick eleverna jobba med kapitel Läsa. s. 6-27 (Om lässtrategier) för att sätta sig in i hur man blir en god läsare.

Du kan läsa mer om projektet och se mina videolektioner om Lässtrategierna. Videolektionerna jag skapar är tänkt som ett vidgat textbegrepp då många elever, i synnerhet de med läs- och skrivsvårigheter, skapar en djupare förståelse för dem samt att inlärningen blir lite roligare när jag dramatiserar innehållet. Därmed är det inte sagt att traditionell undervisning med bok är borttagen utan det är tänkt som ett komplement för att öka måluppfyllelsen. Jag har sett flera positiva resultat redan och fått mycket god respons av såväl elever som föräldrar gällande detta arbetssätt.

Eleverna har under vårterminen fått arbeta med sakprosatexter och därmed fått tillämpa lässtrategierna på annat sätt än tidigare. De har fått läsa sig att man kan använda sig av spågumman, reportern, konstnären, detektiven samt cowboyen i alla texter de möter oavsett genre. Dessutom lär sig eleverna strukturerna till de olika texttyperna samtidigt som de utökar sitt aktiva och passiva ordförråd i svenska.

Nästa blogginlägg kommer att handla om flygtemat på engelskan och dokumentärfilmning i ämnet svenska.

LärarinnanGöransson

@camigoransson