Tekniken är bara ett verktyg – det viktiga är undervisning och lärande

Tågaborgsskolan är inte intresserade av digitalisering för digitaliseringens skull, utan för att vinna tid och kunna göra nya saker. De har valt Google för att göra det så enkelt som möjligt och ge nya möjligheter. De visar verkligen på vilka möjligheter som finns med digitala verktyg i skola. Och att tekniken i sig inte behöver vara det viktiga, utan de möjligheter tekniken kan föra med sig.

Tågaborgsskolan ger Stjärna i kanten till GAFE

Fredrik Hedström arbetar som IKT-pedagog på Tågaborgsskolan och som SO-lärare i team 7. Under en förmiddag följde jag med honom och fick se exempel på hur Tågaborgsskolan arbetar med bland annat Google Apps for Education (GAFE) i läs- och skrivarbetet med de lägsta årskurserna samt hur det kan se ut med GAFE som verktyg ut mot lärare och elever.

För att komma igång med GAFE började terminen med en heldag med workshops. Då fick lärarna i grupper arbeta tillsammans i Drive och även testa Hangouts – gruppsamtal i Google-miljö med möjlighet att kommunicera via text, foto och/eller video.
– Den stora fördelen är att hela delakulturen är inbyggd i Google, säger Fredrik och menar att med Hangouts går kommunikationen snabbt och blir effektiv och med Drive slipper man många “tråkiga” moment som till exempel att maila allting hit och dit, eftersom all kommunikation och alla dokument och mappar alltid finns samlade och uppdaterade på ett ställe.

När jag besöker skolan är GAFE mest framträdande i team 7 och i team 1-3 genom läs- och skrivinlärning med Att skriva sig till läsning (ASL), Helsingborgsmodellen och En läsande klass. I dagsläget testkör alla team från årskurs 4 upp till årskurs 9 Google Classroom och GAFE för att se hur det underlättar informations- och arbetsflödet för elever och lärare.
– En sak som underlättar stort är att eleverna inte behöver något specifikt verktyg för att arbeta med GAFE eftersom det fungerar nästan likadant på olika enheter som smartphone, lärplatta och dator, säger Fredrik.

Google – ett av många verktyg i Team 7

På Tågaborgsskolan har GAFE skapat nya förutsättningar för alla genom att det sparar tid på så många olika sätt. I team 7 får både lärare och elever testa det mesta. Det som fungerar bäst implementeras sedan ut i de andra klasserna.
– Vi tror mycket på att fasa in eleverna. Vi vill underlätta för eleverna, det centrala är inte att lära dem olika datorsystem, det gör de automatiskt, säger Fredrik

Just nu arbetar eleverna till stor del med GAFE genom att de använder Drive och Google Classroom – där de kan hålla reda på sina uppgifter, börja jobba med och lämna in sina arbeten och där lärarna får en bra överblick och kan ge feedback, skicka meddelanden och starta diskussioner direkt.

Lena som arbetar i Team 7 säger att:
– Eftersom Google är så enkelt att förstå blir det lätt för både lärare och elever att samarbeta. Vi slarvar aldrig bort dokument och vi kan ha insyn i arbetsprocessen. Allting finns samlat och eleverna hittar lätt allt som delas ut, alla uppgifter och inlämningar.

Hon lyfter möjligheterna med att sitta och jobba samtidigt i samma dokument och kommentera direkt i dokumentet som väldigt positivt.
– Vi använder tiden i skolan till att diskutera och arbeta med saker istället för att dela ut uppgifter. Nu kan vi göra andra saker än att dela ut papper. Jag skriver aldrig ut papper längre eller kopierar!

Utifrån önskemål från föräldrarna om mer information använder teamet också kalenderfunktionen mycket och det är något som både lärarna och eleverna uppskattar. Utöver att föräldrarna får ökad insyn kan eleverna se sitt schema direkt i mobilen och lättare planera sin dag. De elever som har behov får en personlig kalender med påminnelse en stund innan varje lektion börjar med information om plats och tid.

– Det är ju undervisningen som är det viktiga, inte att kunna teknik och krångliga system, säger Lena

Jag får träffa tre elever i team 7 som visar mig hur de arbetar. Entusiastiskt berättar de om en rad olika verktyg som de använder sig av och på vilket sätt. De tycker själva att det är mycket med de olika verktygen som är väldigt smidigt. De lyfter bland annat att de gillar kalenderfunktionerna, enkelheten med att lämna in alla sina uppgifter i Google Classroom och samarbetsmöjligheterna i dokument.

De nämner även verktyg som Trello som de använder för att planera och utvärdera veckans mål och arbete samt Kahoot! Ett spelbaserat pedagogiskt system som, efter vad jag fick se, på ett enkelt och roligt sätt inkluderar och engagerar eleverna att delta och att lära.

– Om man tycker det är roligt så går det enkelt! säger en av eleverna uttrycksfullt till mig mitt i en samhällsvetenskaplig frågesport med Kahoot.

ASL med Chromebook i årskurs 1

I ettornas klassrum arbetar de under mitt besök med att skriva sig till läsning (ASL) på Chromebooks. För att tidigt hjälpa eleverna att arbeta med dator och Google apps har man valt Chromebooks. Arbetet sker kombinerat med iPads och ibland mer traditionella läromedel och övningar.
– Vi försöker kombinera vårt arbete med ASL genom att använda oss av både iPads och Chromebooks samt En läsande klass och aktiv kamratbedömning à la two stars and a wish, säger Fredrik.

Tillsammans i par, stjärnpar, får eleverna sina datorer och hörlurar. Fredrik påminner dem om att lyssna på trollet som bor i hörlurarna. Han påpekar också att om det är något troll som fått ont i halsen eller är bråkigt så är det bara att säga till! Trollet är talsyntesen, det vill säga datorn som läser upp det som skrivs på datorn och som eleverna lyssnar till medan de skriver.
– Jag kan blunda så hör jag ändå vad hon skriver, säger en elev glatt.

Utmaningen börjar med att skriva stor bokstav.
– Hur skriver man en stor bokstav? Vilken knapp eller tangent ska man trycka ner och hur ser den ut?
Stjärnkompisarna turas om att skriva och de hjälps åt att hitta rätt bland bokstäverna och träna på stor bokstav och punkt. Eleverna samarbetar och diskuterar sig fram till lösningar och bokstavspratet flyter naturligt även om alla inte riktigt knäckt läskoden ännu.

Ett skrivprojekt som sker under hösten är att årskurs 3 ska skriva spökhistorier som de sedan ska dela med eleverna i årskurs 7. De ska i sin tur översätta historierna till engelska och utveckla berättelsen på sitt sätt. Projektet avslutas med att 7:orna presenterar digitala spökhistorier för 2:orna.
– Vi försöker ofta samarbeta över årskurserna och GAFE förenklar sådana processer, säger Fredrik.

Som IKT-pedagog är Fredrik med och hjälper lärarna starta upp arbete med exempelvis ASL tills lärarna känner sig trygga och kan arbeta mer självständigt. Då går han vidare mot nya projekt.
– All tid som frigörs när vi arbetar mer digitalt och hittar rätt verktyg kan vi lägga på att göra annat. Testa nya saker, säger Fredrik.

Nya metoder prövas för bättre läsning – Länk till HD som i oktober skrev om Tågaborgsskolan


Josefine Hultén, redaktör Pedagogsajten