Måltidspedagogik som en väg till språkförståelse och ökat ordförråd

Ingela Karlsson har alltid haft ett intresse för natur och odling men intresset för måltidspedagogik väcktes först när hon började arbeta på Trollskogens förskola i Kvidinge. Nu har hon skrivit en utvecklingsartikel i ämnet inom FoU-programmet Undervisning i förskolan.

Alla lärloopar i ifousprojektet Digitalisering i skolan

15 oktober 2014 publicerades ett första inlägg i bloggen ronnowska.wordpress.com. Det författades av oss, Heléne Ahlm och Henrik Ihse, gymnasielärare i hotell respektive matematik. Bakgrunden till detta var att samtliga lärare i vårt arbetslag på en APT presenterats för Ifousprojektet Digitalisering i skolan och uppmanats att delta. Vi anmälde oss och sen gick tiden tills […]

Nästa steg: Att fånga lärandet

Vi har nu passerat halvtid i Ifous-programmet och det är dags för oss på förvaltningsnivå tillsammans med deltagande rektorer att göra en plan för spridning utifrån våra observationer och reflektioner. Det utvärderingsföretag som följer upp hur det går för alla Ifous-deltagare i programmet besökte i slutet av 2015 Helsingborg två gånger, en gång för att […]

Vad innebär spridning?

Våra deltagare i Ifous digitalisering i skolan, Filbornaskolan, Högastensskolan, Rönnowska skolan och Wieselgrensskolan, har under hösten fördjupat sig i formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg. Parallellt som de arbetar med detta sprider de sina erfarenheter. Spridning av både erfarenheter och resultat är en viktig del i utvecklingsarbete. I enlighet med direktiv från Ifousprogrammet gör […]

Alla är lika olika – Att forma skolan efter eleverna

Under tre års tid har lärare, rektorer och förvaltningsledare i tolv kommuner arbetat med att på olika sätt öka sina kunskaper om vad inkluderande lärmiljöer är och kan vara, samt utveckla sina verksamheter för att på ett bättre sätt kunna möta alla barns behov och ta tillvara deras olikheter. FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer startade 2012 med […]

Inkluderande lärmiljöer vid Helsingborgs stads skolor

En film om hur Laröds skola, Husensjö skola och Högastensskolan har jobbat med inkluderande lärmiljöer. Den 17 september höll Ifous ett öppet spridningsseminarium utifrån FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer som startade 2012. Du kan läsa mer om seminariet och Helsingborgs stads skolors deltagande i blogginlägget: Alla är lika olika – Att forma skolan efter eleverna

Hur kan vi synliggöra elevens kunskap i multimodala sammanhang?

Digitalisering i skolan handlar som mycket annat i skolan om hur vi säkerställer likvärdigheten i undervisning och bedömning för ett ökat lärande för alla. Ett sätt att säkerställa detta är att undvika att den digitala kompetensen blir en personlig spetskompetens hos några eller en kompetens som enbart finns på vissa skolor. Vi behöver alltså lära […]

Konsten att komma ikapp eller konsten att följa upp, hålla i och sprida…

Att kastas in i ett redan påbörjat utvecklingsarbete, att försöka få grepp om arbetet och samtidigt kontinuerligt upptäcka nya frågetecken kan kännas frustrerande. Det kan samtidigt ses som en spännande utmaning, som i sin tur öppnar upp för nya spännande utmaningar. Efter att ha blivit involverade i ”Ifous Digitalisering i skolan” ett år efter projektets […]