Välj skolform
Välj tema
Välj Ämne
Välj kommun

Pulshöjande fysisk aktivitet med målet att förbättra studieresultat

19 januari, 2016

Syftet med projektet Puls+ på Rönnowska skolan är att förbättra elevernas inlärning och deras prestationer i matematik genom pulshöjande fysisk aktivitet. Målet är att få en effektivare inlärning under lektionerna och på det sättet förbättra elevernas studieresultat.