Matematik, språk och IKT

På den här bloggen skriver Susanne Jönsson, förstelärare på Dalhemsskolan med fokus på språk, matematik och IKT. Susanne arbetar med alla årskurser och brinner för språkutvecklande undervisning med stöd av digitala verktyg i alla ämnen.