Långa pass – möjlighet och utmaning

Vi har gjort en schemaförändring som gett mig en hel förmiddag med samma elever varannan vecka. Då blev min tanke utmanad. För det mesta arbetar vi gemensamt i matematiken, språkcentrerat och i grupper. Det jag saknar på de lektionerna är att eleverna får pyssla på egen hand, får chans att lägga saker tillrätta i minnet […]

Kommentar till Barn i Behovs debattartikel på SvD Brännpunkt 12 april 2015

I en debattartikel på SvD Brännpunkt framför Föräldranätverket Barn i Behov krav på en nationell utredning som ”ur ett neuropsykiatriskt perspektiv och utan prestige tar till vara modern forskning om den här gruppens funktionsnedsättningar och för första gången i modern tid skapar en likvärdig skola också för dem”. Ifous välkomnar mer kunskap – både forskning och […]

Idrottslärarens grej är Grej of the Week

På Ringstorpsskolan finner vi idrottsläraren och tillika försteläraren inom fritidshem, Marko Luttinen. Han är en av många pedagoger i Sverige just nu som har anammat Micke Hermanssons koncept Grej of the Day. Marko har dock sin egna twist, G.O.T.W (Grej of the week) då han inte träffar eleverna dagligen. Innan lektionens början berättar Marko om […]

Avslutat deckartema

I mitt förra blogginlägg skrev jag om det påbörjade deckartemat och nu är det avslutat. Eleverna avslutade temat genom att skriva prov inne i Google Classroom där varje elev fick en delad kopia av provet som de lämnade in till mig.  Flera av eleverna tyckte att det var riktigt smidigt att skriva prov på datorn istället […]

Helhetstänk med tematiskt arbetssätt och språk i matematiken

På Drottninghögsskolan träffar jag en förmiddag Susanne Jönsson som är matematiklärare i arbetslaget för årskurs 2. Mitt emellan två klassrum sitter vi bland tusenfotingar, chromebooks och äppeltryck och pratar om helhetstänk, 2:2 och genrepedagogik. Susanne berättar att de arbetar med genrepedagogik genom att de arbetar med olika genrer i det svenska språket, som beskrivande, instruerande […]

Plugghjälp!

Kolla in Pluggkoden!! En ny programserie för år 7-9 om att förbättra sina lärstrategier för att orka plugga bättre! ”Att plugga utan strategier är som att leta efter en skatt utan skattkarta.” Det säger guldäpplebelönade läraren Martin Fernström som här tillhandahåller enklare, snabbare och mer effektiva sätt att plugga. I varje program följer han en […]

Digitala verktyg som en naturlig del av förskolans lärmiljö

Glädje. Vilken glädje det är att dela med sig. Det var det vi fylldes av efter att vi bjudit in kollegor i förskolan, för att få uppleva vårt arbete med de yngsta barnen och hur de på ett naturligt sätt möter olika digitala verktyg i sin lärmiljö. Vår förskola Brunnsberga är en del av Västra Ramlösa […]

Stationsmatematik

Idag har en grupp matematik hela förmiddagen. Det kan lätt bli långtråkigt om vi skulle göra samma sak hela tiden. Susanne gjorde fyra stationer där vi fick arbeta cirka 30 minuter var i grupp. Allt var roligt och det var precis lagom länge på varje station för att vi skulle orka. Bygg en bana till […]

Om grupprocesser och kommunikation

Föreläsning om vanligt förekommande beteenden i grupper som förväntas arbeta med gemensamma uppgifter. Föreläsningen berör också grupprocesser och kommunikation samt innefattar förutom beteenden i grupper olika faser i gruppers utveckling baserat på Susan Wheelans teorier.

Tycho Braheskolan inspirerar till hållbarhetsarbete i Indien

Hittills har utbytet mellan Tycho Braheskolan och vårdutbildningen i nordvästra Indien resulterat i bland annat utbytesresor och ett indiskt gogreen hållbarhetsarbete. Dessutom har både lärare och elever tack vare samarbetet fått möjligheter till ovärderliga kontakter, fördjupningssamarbeten och upplevelser av nya kulturer. Vård- och omsorgsprogrammet på Tycho Braheskolan i Helsingborg har sedan fyra år ett samarbete […]