Vad gör hälsopedagogerna på Drottninghögsskolan egentligen?

En fråga som dykt upp under studiebesöken på Drottninghögskolan har varit: ”Vad är en hälsopedagog egentligen?” Ja, vad är vi för några? Och vad har vi för roller på skolan?

Jag är en av fyra hälsopedagoger på Drottninghögsskolan. Fyra stycken hälsopedagoger på en och samma skola kan jag, utan att göra någon större research, säga är väldigt ovanligt. Jag själv är en person med ett stort intresse för helhetshälsa. Jag förespråkar förebyggande arbete och har en sådan bred utbildning i bagaget att jag kan arbeta på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå. En hälsopedagog kan arbeta med allt från teambuilding och massage på ett företag, till arbete på skolor med fokus på rörelseglädje och samarbetsövningar.

Såhär ser det ut i år 1 när eleverna ger varandra ”Pizzamassage”.

Hälsoinslag i verksamheten

När jag tog min hälsopedagogexamen för snart sex år sedan, var det inte många som kände till yrket. Tyvärr har det inte hänt mycket på den fronten. Hälsopedagoger är en yrkeskategori som till skillnad från lärare har fler utbildade i förhållande till antal arbeten. I min värld ser jag det snarare som att tillräckligt många inte har fått upp ögonen för vad en hälsopedagog är och vad hen kan bidra med i olika verksamheter. Det gör mig därför så glad att hälsopedagoger börjar ta ny mark och syns i skolor och andra verksamheter där vår kompetens verkligen kan göra skillnad. Utöver ytterligare kompetens i huset, kan vi ingå i team, för att stötta upp arbetslag så att vi alla kan bidra och göra det vi är bra på.

Vi går tillbaka där vi började och ställer oss frågan: Vad gör en hälsopedagog egentligen på en skola – rent konkret? Jo, hälsopedagogerna på Drottninghögsskolan arbetar med eleverna och indirekt personalen. Hälsoinslag i verksamheten visar sig bland annat i form av idrottslektioner, pulsglädje och morgonpass i idrottssalen på fritids. Andra aktiviteter kopplade till hälsa och livsstil är skolans hälsoråd, där två representanter från varje årskurs deltar och får möjligheten att påverka skolans hälsoarbete.

Förebyggande arbete

I skolans förebyggande arbete kommer vi in och kryddar och ser saker från andra perspektiv. Då skolan arbetar med att förebygga mobbning, ligger inte fokus på vad eleverna inte ska göra: “Vi ska inte vara taskiga”, “vi ska inte slåss” etc. Utan det handlar om att bygga vidare på det positiva och goda beteendet. Det vi då måste arbeta med om vi vill minska och förebygga slagsmål och kränkningar är att skapa goda relationer, utveckla en förståelse och respekt för varandra. Det kan exempelvis göras genom kompismassage där eleverna masserar varandra i par och arbetar med material som “stopp min kropp”. Samarbetsövningar och forumspel är andra aktiviteter som kan bidra till ökad sammanhållning och en förståelse för varandra. Vi behöver arbeta praktiskt och teoretiskt, så att barnens goda beteende får tillräckligt med näring för att blomstra.

Okej, vid det här laget har ni säkert förstått att en hälsopedagog arbetar långsiktigt, både högt och lågt. Vi kan leda hälsoprojekt, pulsglädje och idrott och / eller värderingsövningar, massage och samarbetsövningar.

Rörelse och lärande såväl inne som ute.

Fysisk aktivitet genomsyrar hela skoldagen

Valet att lägga mycket fokus på rörelse på Drottninghögsskolan grundar sig i att fysisk aktivitet har väldigt många fördelar. Pulshöjande aktivitet påverkar hjärnan. Vi får lättare att lära och minns det vi gör. När fysisk aktivitet genomsyrar hela skoldagen, från det att eleverna kommer till fritids klockan 07:00 till sen kväll, påverkar det inte enbart deras skolresultat positivt. I längden förebygger det även psykisk ohälsa, barnfetma, hjärt- och kärlsjukdom med mera. Barnen är vår framtid. Jag hoppas på att fler skolor hänger på hälsotåget för en glad och frisk generation som har förmågan och kunskaperna för att bidra till ett bättre samhälle.

TennisfritidsFysisk aktivitet genomsyrar hela skoldagen för Drottninghögsskolans elever.

Lina Mårtensson
Hälsopedagog och projektledare
Drottninghögsskolan, Helsingborgs stad

Läs fler inlägg i denna blogg: Hjärna-puls-glädje