EdCamp för kollegiet på Elinebergsskolan

“Ett hopplock av allt som går att hitta inom ett område du själv är intresserad av, kan tillsammans skapa något helt nytt. Som både du och andra kan ha nytta av”, säger Joakim Jardenberg. Den 24 september öppnade Elinebergskolan upp för kollegialt lärande på sitt egna lilla EdCamp. Inbjudna var hela skolans kollegie samt personal […]

En artikelserie för arbete med Bedömning för lärande *

Bedömning för lärande har under senare tid lyfts fram som ett centralt utvecklingsområde i skolan. En översikt kring forskningsområdet har efterfrågats och i dagarna presenterades en kunskapsöversikt om bedömning för lärande i ett nytt nummer av Forskning i korthet. Huvudförfattare är fil dr Andreia Balan, lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Förhoppningen är att […]

Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är […]

Flippa fokus till det som verkligen är viktigt

Ett flippat klassrum kan fördjupa relationer, förbättra lärmiljöer, öka elevers ansvar för det egna lärandet och alla elever har möjligheten att få personligt anpassad utbildning. Genom en medveten förändring av lektionsinnehållet kan du rikta fokus på eleverna och deras lärande. Vad handlar det flippade klassrummet om? I det flippade klassrummet “The Flipped Classroom”, eller det omvända […]

Var rädd om kroppen!

Nu när vi satsar allt mer på teknik som förenklar för oss i vardagen får vi inte glömma bort att vara rädd om kroppen. Sjukgymnasten Eva Storulv berättar om hur hon ser på det här med bärbara datorer och kroppshållning. – Med laptopen har eleven blivit mer stillasittande än vad hen var tidigare. När man har […]

Välkommen till framtiden!

Man lär så länge man har elever. Har du hört den förut? För visst är det så, varje gång man kliver in i klassrummet så är det alltid något nytt man lär sig. Något man inte visste innan eller något som man helt plötsligt ser ur ett helt annat perspektiv. Efter att ha lyssnat på Helen […]

En dator per elev

Hösten 2011 tog Barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun beslut om att alla elever från grundskolans årskurs 1 skall ha tillgång till en dator som arbetsredskap senast hösterminen 2014. Kommunen gör denna satsning mot alla våra skolformer för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer som finns i skolans styrdokument och för att […]

Resultat av första året med en dator per elev

I en del av 1:1 satsningen i Ängelholm fick varje rektorsområde, efter första året, ”redovisa” några arbetssätt i form av en artikel om det lokala arbetet. Det blev tio artiklar om allt från specifika verktyg till personalsatsningar, att bygga en idrottshall och säkert surf-arbete. Läs artiklarna som Pdf-filer nedan: Hemsidan som pedagogisk idé Hjärnarps nya […]

Anne Bamford och det tredimensionella klassrummet

Vår konkreta värld är tredimensionell. Allt som kan ses och interageras i den fysiska, konkreta världen är tredimensionellt. För att vi ska uppleva vår omgivning tredimensionellt behöver vi två ögon eftersom det är det som skapar djupseendet. En 3D-projektor använder miljontals mikroskopiska digitala speglar som reflekterar ljuset. Ljuset skapar i sin tur två bilder på […]

Läxor på vetenskaplig grund?

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och forskning visar att lärares förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna för elevers resultat. Därför behöver vi ständigt hålla liv i dialogen kring hur lärare arbetar och vilka lärandesituationer lärare skapar. Läxor är i dessa lärandesituationer ett av flera områden att ta i beaktande. Begreppet läxor avser vanligtvis […]