Hjärna-puls-glädje

Detta är en blogg om hälsoprojektet 2017-2020 på Drottninghögsskolan, en F-6 skola i Helsingborg. Syftet är att öka måluppfyllelsen genom ökad rörelse och värdegrundsarbete under skoldagen. Projektledare är Mark Siegbahn, förstelärare i idrott och hälsa, och Lina Mårtensson, hälsopedagog. Alla 350 elever och all personal omfattas.

Projektet innefattar: 30 minuter daglig pulsglädje, 10 minuter dagliga brain breaks, 20 minuter dagligt värdegrundsarbete, 60 minuters utomhuspedagogik i veckan.