Men du har inte sittplatser till alla!?

En del av Hjärna-puls-glädje är att skapa förutsättningar för en högre måluppfyllelse genom ökad god hälsa. Projektet är inte enbart ett hälsoprojekt utan även en modell för inkludering av eleverna. Genom att låta eleverna använda sig av flexibel sittning ger vi dem möjlighet att arbeta utifrån det sätt som passar dem bäst.

”Men du har ju inte sittplatser till alla?”
”Hur gör ni när det är genomgång och alla eleverna ska vara här?”
”Blir det inte stökigt?”
”Jobbar de verkligen?”

Femmornas dag börjar i ”mitt” klassrum efter att vi rivit av ett pulsglädjepass ute. 44 st elever smyger in och väljer själva en plats där en kort avstämning av dagen äger rum. Första lektionspasset startar och nu får eleverna fördela sig mellan två klassrum och ett grupprum. Det är här jag ser den första fördelen med flexibel sittning – valet. Eleverna får öva sig på att göra ett aktivt val. Uppdraget är att välja en plats där de är fokuserade, arbetsamma och bekväma.

Fördel nummer två handlar om att en naturlig rörelse sker i klassrummet. Eleverna kan stå upp och jobba, cykla och jobba, sitta på en dynamisk pall eller lägga sig i en puff och jobba. Den flexibla sittningen handlar också om att vi snabbt kan frigöra yta i klassrummet för brain breaks i olika former och därmed röra oss mer fritt. Traditionella klassrumsmiljöer gör ibland eleverna blir väldigt ägande av platsen som de är tilldelade. Det kan vara svårt att låta en klasskompis få låna just din plats. Här upplever vi fördel nummer tre, eleverna övar dagligen på turtagning och att dela med sig, både av arbetsplatser och av material.

Vad som är en bekväm plats är alltid subjektivt. Det som är en bekväm arbetsställning för mig, kanske inte är bekväm arbetsställning för dig. En obekväm arbetsställning gör eleven ofokuserad, en ofokuserad elev är sällan en produktiv elev. Fjärde fördelen, är att vår flexibla sittning låter eleverna välja en plats där de är bekväma och med det fokuserade och produktiva.

Elever lär sig bättre när de får arbeta tillsammans. Fördel nummer fem, i våra klassrum kan eleverna para ihop sig två och två, eller till och med fler. Vi ser också att det inte bara är lärmiljön som är flexibel, lärparen och grupperna blir också mer flexibla. Vi styr inte längre lika mycket över gruppkonstellationerna, det hjälper eleverna varandra med, på ett mycket mer inkluderande sätt

Den sjätte fördelen, och kanske den allra bästa, är att flexibel sittning faktiskt passar för alla elever, så länge vi lärare vågar.

Så jo, vi har sittplatser till alla, men inte en stol och bänk till alla. Vid genomgångar träffas vi oftast hela klassen i ett klassrum, så länge näsan pekar mot den som pratar, så går det jättebra. Under ett lektionspass kan det vid en första anblick se stökigt ut eftersom alla sitter utspridda. Men den arbetsro eleverna får är mycket bättre än raka bänkrader och faktiskt har arbetsmoralen stigit.

//Mikaela Bodsgård
Lärare i år 5, Drottninghögsskolan, Helsingborg

År 5 består idag av 44 st elever, 2 st lärare och en resursperson, fördelade på två klassrum och ett grupprum.

Läs fler inlägg i denna blogg: Hjärna-puls-glädje