Samtida sociala perspektiv i engelskundervisning

OBS. Denna blogg uppdateras inte längre, men inläggen ligger kvar som resurs och inspiration. /Redaktionen
Lärarkandidater i ämneslärarutbildningen i engelska vid Lunds universitet Campus Helsingborg gick 2016 en kurs i sociolingvistik för språkutbildningsvetenskap. Under kursen fick de granska aktuell forskning och undersöka på vilket sätt frågor om mångfald är relevant för engelskalärare. I den här bloggen delar sju lärarkandidater från utbildningen med sig av sina rapporter.

Identifiera och konfrontera språkideologier i engelskklassrummet

I ett språkklassrum finns onekligen språkideologier som påverkar hur vi ser på, tänker om, och konfronterar olika språk. I en skola som ska förmedla ett neutralt budskap och som ska vila på grundtanken om objektiv undervisning ger språkideologier upphov till problem. Följaktligen syftar denna uppsats till att visa på hur språkideologier kan identifieras, exempelvis genom […]

Svårigheter med att bli engelsklärare för personer med engelska som andra språk

Det har funnits flera argument inom språkundervisningen för att språk undervisas bättre av de som har det som modersmål i stället för de som har det som andra språk, vilket kan ge dåliga konsekvenser för lärarna när det gäller självförtroende och även arbetsvillkor. Syftet med den här uppsatsen är att diskutera dessa argument och visa […]

Kritisk språkmedvetenhet i det svenska engelskaklassrummet

I den globaliserade världen är kunskap en valuta som skickas över alla landsgränser med Engelskan som medium. Det snabba informationsflödet från ofta oklara källor skapar ett behov för individen att snabbt kunna kritiskt granska retorik och språkbruk, alltså en kritisk språkmedvetenhet på Engelska. Detta gäller inte minst i skolans värld där Skolverket pekar på kritisk […]

Är Euro-Engelska en ny typ av språkvariant och kan det läras ut?

Idag pratas det om många varianter av engelska i Europa. Normalt sätt associeras engelskan med antingen Storbritannien eller USA – länderna där språket används. Lärare och skolor brukar således adoptera antingen den ena eller den andra varianten i undervisning. I Sverige lär vi oss engelska i grundskolan, på gymnasiet samt från olika mediakällor sådana som […]

Globaliseringen av det engelska språket och dess konsekvenser för Sverige

Definitionen av engelska håller på att förändras, både i Sverige och i resten av världen. En sorts förvirring verkar existera i Sverige idag angående vare sig engelska fortfarande bör ses som ett främmande språk, ett andra språk eller om det till och med håller på att utvecklas till ett nationellt språk; jämlikt svenskan i den […]

Critical literacy: En definition och praktiska exempel i klassrummet

Kritiskt tänkande, medmänsklighet, förståelse för konsekvenser och öppenhet inför oliktänkande är egenskaper som efterfrågas i gymnasieskolans läroplan. Critical literacy är ett begrepp, samt en utbildningsinriktning, som vill göra ovanstående egenskaper reella och explicita i all form av undervisning. Vad exakt critical literacy innebär, och hur det implementeras i lektionsplaneringar, är dock något som forskning visat […]

Contemporary Social Issues in English Teaching

Samtida sociala perspektiv i engelskaundervisningen Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt land. Dagens elever representerar ett brett spektrum av kulturella, språkliga och socioekonomiska bakgrunder. Sverige är också en plats för mobilitet med människor som strömmar in och ut genom processer av migration, turism, internationell handel, och utlandsstudier. Det är i detta sammanhang som engelska lärs […]