Google Apps till Helsingborgs skolor

Helsingborgs skolor kommer till hösten ha tillgång till Google Apps for Education (GAFE). Det har arbetats i bakgrunden med detta under hösten och vintern. Skälet är främst att många pedagoger i staden efterfrågar verktygen för att kunna effektivisera sitt arbete i allmänhet och undervisningen i synnerhet.  Dessutom vill många nå längre när det kommer till […]

Lekplatser i Helsingborg

Inför läsårsstarten i årskurs ett, hade vi många frågor och idéer. Skolans tema för läsåret var beslutat redan sedan våren till ”Hälsan på Drottninghög” och att vi skulle ta emot ett 45-tal nya elever i årskurs ett stod också klart. Vi valde att göra ett lekplatsprojekt. Hur gör vi för att nå målen med den […]

Hur är en bra app?

Bra och mindre bra appar finns det gott om. Hur är då en bra app? En app kan vara bra i ett visst sammanhang men antagligen till och med dålig i ett annat. Med andra ord, ingen lätt fråga att svara på. Hur kan du då hitta just den appen som kan vara ett guldkorn […]

Elevledda utvecklingssamtal – en win win-situation

En del av vårt uppdrag som lärare är att fortlöpande informera eleven och dess vårdnadshavare om elevens utveckling och i Helsingborgs stad ska en stor del av informationen finnas dokumenterad i Unikum. Enligt skollagen innebär bestämmelserna vidare att vi ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Hur samtalet ska gå till finns inga […]

Vi vill bli VASSA ute (och inne)!

Med hjälp av forskningsmedel vill vi utveckla utomhuspedagogik tillsammans med ny teknik. Hur kan tekniken i nya mobiler eller surfplattor hjälpa oss i ett lärande på olika platser? Projektet har arbetsnamnet, VASS, som står för ”Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande”. Sedan 2012 deltar vi i ett forskningsprojekt, där vi med medel, […]

Nätverksträff IKT

Erfarenhetsutbyte o nätverkande kan ske på många olika sätt. 2-3 gånger per termin träffas de pedagoger från våra skolor o förskolor som brinner lite extra för att att jobba med digitala verktyg i våra verksamheter. Terminens första träff hade vi på nya fina Tågaborgsskolan. Denna träff handlade mycket om Internet och dess möjligheter. Vi hade […]

Förskolebibliotek på Tornérhjelms förskola

Från tankefrö till verklighet. Vägen hit har varit inspirerande, utmanande och rolig. Idén föddes med barnens frågor om att få låna hem böcker i samband med högläsningsstunderna med vår bokpedagog, Gunilla Eklöf, i sagorummet. Skulle vi kunna göra något större av detta? Hur ger vi barn i tidig ålder möjligheter att genom boken stimulera sin nyfikenhet och […]

Nationella prov i Samhällskunskap

Årets nationella prov har kört igång för våra elever och först ut är Svenska/SvA i år 6. Men våra elever ska ta sig igenom flera ämnen i NP och förra veckan var jag på gränssättningsmöte för Nationella Prov i Samhällskunskap på Göteborgs Universitet. 15 pedagoger med spridning från norr till söder, från landsbygd till storstad […]

Vägen till mattefilmerna (och andra filmer)…

Många funderar, liksom jag gjorde, över att använda den digitala tekniken mer i sin undervisning. Matematiken är tyvärr dock ett sådant ämne som gärna upplevs svårt att göra detta inom, men nej! Bara man vågar testa 🙂 Läs om mina tankar, problem och reflektioner kring ”vägen till mattefilmerna” – vilket lika gärna skulle kunna handla […]