Tillsammans lyfter vi fritidshemmen!

Den här bloggen vänder sig till dig som arbetar på fritidshemmet. Här kommer det publiceras ett antal inspirerande texter för att lyfta fritidshemmet samt sprida goda pedagogiska exempel. Det är en del av den satsning Helsingborgs stads skolor gör på fritidshem under läsåret 2016/2017 där det fångats upp många intressanta saker som händer på olika skolor.