NTutvecklarna i Båstad

Vi som skriver på bloggen är Maria Lejon och Karin Höjman, NT-utvecklare i Båstads kommun. Vi har en dag i veckan som uppdrag att inspirera kommunens lärare i naturvetenskap och teknik och att genomföra en varierad och ändamålsenlig undervisning. Tillsammans hjälps vi åt att skapa lustfyllda situationer i meningsfulla sammanhang och utgår från ett naturvetenskapligt förhållningssätt.
Resten av veckan är Maria lärare på Strandängsskolan 7-9 och undervisar i matematik, NO och teknik. Karin är lärare på Strandängsskolan F-6 och undervisar i åk 1-3.
Här i bloggen hoppas vi kunna presentera vårt arbete, och förhoppningsvis inspirera andra pedagoger att utveckla sitt arbete med NO-ämnen och teknik i förskola och skola.