Digital kompetens

På den här sidan hittar du artiklar, blogginlägg, filmer och resurser kopplade till ämnet digital kompetens.

Den 9 mars 2017 tog regeringen beslut om stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Till grund för beslutet ligger de förslag för nationella strategier för skolans digitalisering som Skolverket lämnade till regeringen under april 2016.

En fråga som är aktuell i sammanhanget är hur de föreslagna IT-strategierna ska omsättas i praktiken och även om skolans digitalisering till stor del handlar om teknik handlar den kanske mestadels om att förändra och utveckla arbetssätt. För att kunna göra det krävs digital kompetens. Och inte bara det, utan adekvat digital kompetens hos såväl elever som hos lärare och skolledare.