Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt

Vi som skriver på den här bloggen är processutvecklare med särskilt ansvar för att driva språkutvecklingen i våra förskolor framåt. Ödåkra är ett stort område, totalt är vi sex förskolor som jobbar mot gemensamma mål. Det ger oss stora möjligheter för det kollegiala lärandet och det finns många styrkor i att vi är så många.

Vi ska blogga om vår språkaktion som i år handlar om Litteratur i mötet med IKT. Målet är att vidareutveckla vårt arbete med litteratur där barnen med stöd av digitala verktyg verkar som producenter. Följ gärna vår resa!