Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt

Vi som skriver på den här bloggen är processutvecklare med särskilt ansvar för att driva språkutvecklingen i våra förskolor – Gläntans förskola, Höjdens förskola, Snöbollsgatans förskola, Sagoträdets förskola, Tuvehagens förskola och Vintergatans förskola. Ödåkra är ett stort område i Helsingborg. På våra sex förskolor jobbar vi mot gemensamma mål. Det ger oss stora möjligheter för det kollegiala lärandet och det finns många styrkor i att vi är så många.
Vi är en del av Helsingborgs stads skolor, som är det gemensamma namnet på våra drygt 130 kommunala förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasieskolor i Helsingborg.

I bloggen skriver vi om vår språkaktion. Målet med den är att vidareutveckla vårt arbete med litteratur där barnen med stöd av digitala verktyg verkar som producenter. Följ gärna vår resa!