För dig som pedagog

Pedagogsajten Familjen Helsingborg är inspiration för dig som pedagog. Här hittar du artiklar, blogginlägg och filmreportage som kan inspirera dig i ditt arbete.

Pedagogsajten är ett samarbete för kommunerna inom Familjen Helsingborg. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Lyssna på vår nya podd!

grafik podcast

Blogginlägg

Lär eleverna genomskåda falska nyheter

Har ni sett Statens medieråds senaste lärresurs? – Propaganda och bilders makt. Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare. Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu finns ett nytt skolmaterial för att stärka barn och unga som möter falska nyheter, vinklade budskap och propaganda. Med en mobil i varje … Fortsätt läsa Lär eleverna genomskåda falska nyheter

personporträtt

Identifiera och konfrontera språkideologier i engelskklassrummet

I ett språkklassrum finns onekligen språkideologier som påverkar hur vi ser på, tänker om, och konfronterar olika språk. I en skola som ska förmedla ett neutralt budskap och som ska vila på grundtanken om objektiv undervisning ger språkideologier upphov till problem. Följaktligen syftar denna uppsats till att visa på hur språkideologier kan identifieras, exempelvis genom … Fortsätt läsa Identifiera och konfrontera språkideologier i engelskklassrummet

Från skolbibliotek till mediatek

Gläntanskolans bibliotek har genomgått ganska stora förändringar från augusti till nu. Från ett bibliotek till ett mediatek. Men vad är egentligen skillnaden och vad har förändrats? Ett skolbibliotek är en plats där man kan låna böcker, ljudböcker och tidningar. Så var det också på Gläntanskolan och utöver utlåning var det också högläsning och boktips som … Fortsätt läsa Från skolbibliotek till mediatek

Varför ska vi ha utvecklingssamtal?

Under våra pedagogiska diskussioner tog vi på Ringstorpsskolan upp hur vi hittills erbjudit elever och vårdnadshavare möjligheten till utvecklingssamtal på fritidshemmen. Vi kom fram till att vi gjorde mycket för att stärka trivsel, trygghet och utveckling hos våra elever, men just samtalsdelen med elev och vårdnadshavare, den delen var eftersatt. Vi hade redan en god … Fortsätt läsa Varför ska vi ha utvecklingssamtal?

En VIP-biljett till Ödåkra Filmfestival

Mycket aktivitet i området

Nu verkar de flesta i området ha kommit igång med sina olika filmprojekt. Det produceras manus, byggs rekvisita och filmas överallt omkring på avdelningarna. Cattis, vår IKT-pedagog, bokas för fullt och håller filmskolor, handleder och inspirerar.  Kommun: Helsingborg Ämne: Film- och mediekunskapKompetensutvecklingMediekunskapSpråkutveckling Taggar: #HbgSkola#videlarFilmfilmskolaförskolaIKTKattarpÖdåkraspråkaktionen Skolform: Förskola

Nytt deckartema på nytt sätt

Det var ett tag sedan ni läste något inlägg av LärarinnanGöransson. Mina elever  i årskurs 7 och 8 på Gantofta skola arbetar med deckartema. Ni som har följt mig ett tag vet att jag har arbetat med temat tidigare men nu gör jag det på ett annorlunda sätt. Eleverna tävlar i Webbstjärnan och berättar varje … Fortsätt läsa Nytt deckartema på nytt sätt

Krig och Fred – en klassiker

Nu finns Krig & Fred i mediakatalogen. Nyinspelat, engelskt tal, 6 x 60 min. Påkostad ny BBC-serie efter Tolstojs världsberömda roman. En episk berättelse om de tre aristokratiska ungdomarna Natasha, Pierre och Andrei och deras hopp och framtidstro. Men Napoleons invasion av Ryssland för med sig krossade hjärtan, förödelse och död. Allt förändras för alltid. … Fortsätt läsa Krig och Fred – en klassiker

Decimaltal, konkret

Konkretisering av decimaltal

Mitt namn är Maria Davidsson Friberg och jag arbetar på Västervångskolan i Landskrona. I grunden är jag ma/no-lärare för åk 1-7 men har vidareutbildat mig till speciallärare med inriktning mot matematikutveckling, jag är även förstelärare i matematik. I mitt uppdrag ger jag särskilt stöd åt elever, individanpassar material, handleder lärare och arbetar med ämnesutveckling och … Fortsätt läsa Konkretisering av decimaltal

Svårigheter med att bli engelsklärare för personer med engelska som andra språk

Det har funnits flera argument inom språkundervisningen för att språk undervisas bättre av de som har det som modersmål i stället för de som har det som andra språk, vilket kan ge dåliga konsekvenser för lärarna när det gäller självförtroende och även arbetsvillkor. Syftet med den här uppsatsen är att diskutera dessa argument och visa … Fortsätt läsa Svårigheter med att bli engelsklärare för personer med engelska som andra språk

Motivation – en studie

Är vi överens om vad vi menar när vi säger att elever inte är motiverade? Och hur gör vi för att motivera dem? Det är inte enkla frågor att besvara. Motivationsbegreppet rent generellt har visat sig vara svårt att definiera och angripa. De senaste forskningsrönen visar på denna komplexitet samtidigt som de också ger oss … Fortsätt läsa Motivation – en studie

Läs fler blogginlägg

Senaste filmen
Artiklar

Doktorander i Lärande väcker intresse för vetenskap hos unga

Doktorander i Lärande (DiL) är inspirationsfyllda möten mellan barn eller elever och doktorander. Syftet är att stimulera och väcka nyfikenhet för forskning och kunskap. DiL är ett samarbete mellan doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbildningsverksamheter i Familjen Helsingborg. Just nu finns det nära 100 intresserade doktorander med spetskompetens inom en rad olika forskningsområden, … Fortsätt läsa Doktorander i Lärande väcker intresse för vetenskap hos unga

Modell för elevers självbedömning i dans

I arbetet med att ta fram en modell för elevers självbedömning och reflektion i dans insåg Susanne Andersin att skolutveckling är något som sker hela tiden. Hennes modell gav också oväntat bra resultat när det gäller elevernas förmåga till självinsikt. Susanne Andersin har arbetat som danslärare på Nicolaiskolan i Helsingborg sedan 1994 då hon var … Fortsätt läsa Modell för elevers självbedömning i dans

Två lärare

Ämnescamp hjälper eleverna att nå sina mål

För att hjälpa elever som riskerar att inte klara godkända betyg i ett ämne har Tågaborgsskolan satsat på något de kallar för Ämnescamp. Där får eleverna arbeta med det utvalda ämnet en hel vecka. Tågaborgsskolan är en skola som kännetecknas av en ambition och lust för att pröva nya och ovanliga lösningar för att eleverna … Fortsätt läsa Ämnescamp hjälper eleverna att nå sina mål

Tre lärare

Framgångsrikt ledarskap i klassrummet

Ett gemensamt synsätt och full tillit till varandra speglar ledarskapet hos lärarna i årskurs 7 på Holstagårdsskolan. I arbetslaget arbetar Mikael Cavallin, Linda Kumlin och Lasse Andersson. De tre trivs och har roligt på jobbet. De har tydliga förväntningar på sig från sin skolledning och de tror på att stor variation i undervisningen är bra … Fortsätt läsa Framgångsrikt ledarskap i klassrummet

Läs fler artiklar

 

Du missar väl inte
Elever i olika åldrar arbetar vid ett bord

Musikgrundskolan Synkopen utmanar sig själv med Skapande skola

På musikgrundskolan Synkopen i Helsingborg är pedagoger och elever experter på musik. Under förra läsåret gick skolan utanför sina ramar och lät även andra estetiska uttrycksformer ta plats genom en satsning inom ramen för Skapande skola. – Jag tycker att projektet har varit lyckat. Jag är framför allt nöjd med att vi har lyckats utmana … Fortsätt läsa Musikgrundskolan Synkopen utmanar sig själv med Skapande skola

Barngruppen framför ett av konstverken

Kulturprojekt på schemat

– Det är det jag menar när jag säger att de skapande processerna är livsnödvändiga! säger Sanna. I tre år har Sanna och kollegan Ulrica arbetat med olika typer av skapande projekt med förskoleklassen och från och med i år har skolan bestämt sig för att fortsätta genomföra ett kulturprojekt varje läsår med alla barn … Fortsätt läsa Kulturprojekt på schemat

pedagoger längst fram vid projektorn

Hållbar framtid i fokus när pedagoger i Södra nätverket möts för att lära av och med varandra

Den 3-4 juni genomfördes Södra nätverket för 110 pedagoger med intresse av hur Reggio Emilia-inspirationen kan ta sig uttryck. På initiativ av Reggio Emilia Institutet är temat för nätverket Hållbar Framtid och värd för nätverket var Västra Ramlösa förskolor i Helsingborg. Peter Åkesson har varit med i Reggio Emilia institutet sedan 1993 och är en av dem … Fortsätt läsa Hållbar framtid i fokus när pedagoger i Södra nätverket möts för att lära av och med varandra

På värsta bästa skolan utmanas och utvecklas både elever och lärare

Drottninghögsskolan är en interkulturell skola där drygt 90 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. En skola full med utmaningar. En skola full av glädje. Hur kan det då vara att ha förmånen att arbeta på en skola där väldigt många talar mer än ett språk hemma? Där måluppfyllelsen av olika anledningar är låg? … Fortsätt läsa På värsta bästa skolan utmanas och utvecklas både elever och lärare

Utvalt

Google Classroom i undervisningen

Eva Svensson arbetar på Laröds skola och är Helsingborgs stads kommunlicentiand i naturvetenskapernas didaktik på Campus Helsingborg. Under våren har hon intervjuat 17 lärare som under en längre period använt verktyget Google Classroom i undervisningen. De har svarat på frågor som handlar om varför de använder verktyget, hur de gör och vilka effekter de upplever … Fortsätt läsa Google Classroom i undervisningen

Studiehandledning – rätten till kunskap

I det mångkulturella Helsingborg berikas våra skolor av olika kulturer och språkliga bakgrunder. I sin tur berikas våra klassrum med elever med olika språk och kunskaper. Detta ger våra skolor fantastiska möjligheter och utmaningar i uppdraget med språk- och kunskapsutvecklande arbete och i vårt viktiga arbete med  mottagandet av våra nyanlända elever. Språkutvecklingen är en central del av alla … Fortsätt läsa Studiehandledning – rätten till kunskap

Doktorander i Lärande väcker intresse för vetenskap hos unga

Doktorander i Lärande (DiL) är inspirationsfyllda möten mellan barn eller elever och doktorander. Syftet är att stimulera och väcka nyfikenhet för forskning och kunskap. DiL är ett samarbete mellan doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbildningsverksamheter i Familjen Helsingborg. Just nu finns det nära 100 intresserade doktorander med spetskompetens inom en rad olika forskningsområden, … Fortsätt läsa Doktorander i Lärande väcker intresse för vetenskap hos unga

 

Lärresurser

Om öppna lärresurser

Genom att använda dig av öppna lärresurser i undervisningen får du mer tid till handledning och diskussioner med eleverna. Dessutom kan elevernas olika sätt att lära gynnas av film, bilder och annat icke-textbaserat undervisningsmaterial.

Läs mer och hitta fler lärresurser här

Tipsa oss!

Vi vill gärna veta vad du vill läsa om här på Pedagogsajten. Vi tar också gärna emot tips på skolor och/eller pedagoger du tycker borde synliggöras!

Kontakta oss med dina tips 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du få pedagogisk inspiration direkt i mailen? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

För dig som pedagog